Zonia — spektakl sonokinetyczny — Izabela Kościesza i Jarek Kordaczuk

25 listopa­da w Muzeum Nowoczes­noś­ci obe­jrza­łem spek­takl na głos, zespół wokalno-kine­ty­czny i elek­tron­ikę. Wari­ac­je his­teryczne mnie nie zach­wyciły, ale zaskoczyły

Czytaj dalej

Chór Konsonans — Boże Narodzenie w Małej Ojczyźnie

Małe Ojczyzny tak jak i Wielkie, mogą pochwal­ić się wspani­ały­mi artys­ta­mi. Cho­ci­aż mniej sławny­mi to nie mniej utal­en­towany­mi. I wcale

Czytaj dalej

Wariacje histeryczne — Jarek Kordaczuk w Muzeum Nowoczesności

23 listopa­da uczest­niczyłem w spotka­niu z Mar­ią Peszek w Amfiteatrze im. Czesława Nieme­na, by następ­nie szy­bko przemieś­cić się do Muzeum

Czytaj dalej