Maraton Komandosa 2018 — Nie było łatwo, ale warto było!

W sobotę, 24 listopa­da br., w Lublińcu pon­ad 450 osób ukończyło leg­en­darny Mara­ton Koman­dosa. Bard­zo dobre wyni­ki osiągnęli przed­staw­iciele Wojsk

Czytaj dalej

Naterki 2018 — Turniej Piłki Nożnej o Puchar Danuty Siedzikówny ps. Inka

18 sierp­nia uczest­niczyłem w nad­er sym­pa­ty­cznej imprezie. Daw­id Mis­zczak zaprosił mnie do drużyny z Olsz­tyn­ka, która uczest­niczyła w II Turnieju

Czytaj dalej