Kto lansuje Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza?

Niedawno nagro­da Lid­er Samorzą­du. Ter­az kole­jne lau­ry dla Prezy­den­ta Grzy­mow­icza: Lid­er Mias­ta Przyszłoś­ci oraz Perła samorzą­du, o których prze­cięt­ny mieszkaniec Olsz­ty­na

Read more