Kościołowi zależy by wybory były uczciwe!

13 sierpnia 2018 r. w budynku parafii pod wezwaniem bł. Franciszki Siedliskiej w Olsztynie miało miejsce spotkanie Ruchu Kontroli Wyborów. Proboszcz parafii ks. Romuald Zapadka w krótkim wywiadzie wypowiedział się o motywach, które sprawiają, że chętnie udostępnia parafialne pomieszczenia ruchowi społecznemu. 

Dlaczego, z jakiego powodu ksiądz udzielił gościny Ruchowi Kontroli Wyborów?

Ks. Romuald Zapad­ka: Wszelkie inic­jaty­wy oby­wa­tel­skie należy popier­ać! Pewność, że wybo­ry zostaną przeprowad­zone ucz­ci­wie, rzetel­nie jest czymś, co wyni­ka z katolick­iej nau­ki społecznej.

Koś­ciołowi zależy na tym, żeby świec­cy angażowali się w życie pub­liczne, życie społeczne, także poli­ty­czne. Żeby to wszys­tko odby­wało się na zasadach wielkiej ucz­ci­woś­ci. Bez żad­nych uprzedzeń, mat­actw, bez manip­u­lacji.

A ponieważ Ruch Kon­troli Wyborów temu służy, dlat­ego chęt­nie udzieliłem gościny.

Czy nawet SLD może liczyć na uczciwość w tych wyborach?

Jak najbardziej. My kapłani jesteśmy dla wszys­t­kich otwar­ci. Dla mnie oso­ba przy­chodzą­ca do koś­cioła nie ma metry­ki par­tyjnej. Jeżeli tylko czu­je się człowiekiem wierzą­cym… bard­zo proszę!

 

2 myśli na temat “Kościołowi zależy by wybory były uczciwe!

 • 8 września 2018 o 12:37
  Permalink

  W dzisiejszych cza­sach nie jest łat­wo o odważnych ludzi, również wśród księży! Księdzu Romual­dowi Zapad­ce grat­u­lu­ję odwa­gi, szcz­erze powiem podzi­wiam!!! Poz­draw­iam! Andrzej Adamow­icz Echo Pur­dy

  Odpowiedz
  • 9 września 2018 o 18:47
   Permalink

   Dzięku­ję! Rac­ja! W dzisiejszych cza­sach nie jest łat­wo… o ludzi, którzy głoszą PRAWDĘ… również wśród księży 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *