sobota, 25 maja, 2024
Życie Olsztyna

Ruch Kontroli Wyborów Regionu Warmii i Mazur zwiera szyki

Ruch Kontroli Wyborów Regionu Warmii i Mazur zwiera szyki do kolejnej kampanii na rzecz uczciwych wyborów.

Już 21 października odbędą się kolejne wybory samorządowe. Ruch Kontroli Wyborów jest inicjatywą społeczną, formacją samoobrony społecznej, której celem jest dopilnowanie, aby wybory były przeprowadzone uczciwie.

Ruch Kontroli Wyborów nie działa na rzecz konkretnej partii ani opcji politycznej.

Dopilnowanie aby wybory zostały przeprowadzone uczciwe RKW realizuje poprzez pracę koordynatorów i wolontariuszy.

Dla realizacji tych zadań RKW potrzebuje wielu zaangażowanych wolontariuszy, których będzie szkolić i przygotowywać do realizacji powierzonych im zadań.

RKW potrzebuje dla wolontariuszy miejsc w Obwodowych Komisjach Wyborczych, dlatego, tak jak to miało miejsce w przeszłości, współpracuje z różnymi komitetami wyborczymi.

Celem RKW jest zapobieganie fałszerstwom i nadużyciom prawa wyborczego, co realizuje poprzez akcję informacyjną i odwoływanie się do racji moralnych.

Ruch Kontroli Wyborów zamierza: ujawniać i dokumentować fakty naruszeń prawa wyborczego; żądać ścigania osób winnych naruszeń; informować o nich opinię publiczną.

Ruch Kontroli Wyborów Regionu Warmii i Mazur zamierza objąć swoim zasięgiem część terenu naszego województwa pokrywającą się z obszarem działania Olsztyńskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

RKW ponownie uruchomił  koordynatorów w mieście Olsztynie i powiecie olsztyńskim, powiatach: nidzickim, szczycieńskim, kętrzyńskim, mrągowskim, węgorzewskim, giżyckim, piskim, gołdapskim, oleckim, ełckim.

RKW zaprasza osoby zainteresowane działaniem na rzecz uczciwych wyborów do nawiązania współpracy w charakterze wolontariuszy.

Pierwsze spotkanie informacyjno – rekrutacyjne w Olsztynie, odbyło 13 sierpnia 2018 roku w sali przy Parafii Błogosławionej Franciszki Siedliskiej, ul. Bpa T. Wilczyńskiego 7.

W trakcie spotkania podsumowano statystyki poprzednich wyborów samorządowych i wynikających z niej wyzwań dla obecnych zamierzeń RKW.

Zapoznano uczestników spotkania z planami organizacji RKW w naszym regionie. Rozpoczęto cykl szkoleń dla wolontariuszy. Przekazano materiały informacyjne i wzory dokumentów rekrutacyjnych.

Odbyła się także dyskusja na temat doświadczeń z poprzednich wyborów, w której wzięli udział osoby znane już z zaangażowania w prace RKW.

Obecnie pytania, zgłoszenia i uwagi można kierować na adres poczty elektronicznej: rkw.wm.biuro@gmail.com oraz na nr tel. 730-807-045

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *