Sprzedawała i zastawiała fałszywe wyroby jubilerskie

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie prowadzi postępowanie w sprawie kobiety, która jest podejrzana o to, że przez okres co najmniej 6 miesięcy jeżdżąc po całej Polsce sprzedawała i zastawiała w komisach i lombardach wyroby jubilerskie w postaci łańcuszków, oszukując, co do metalu z którego wykonane są łańcuszki.

Później okazy­wało się, że tylko zapię­cie jest ze zło­ta, a cała resz­ta wyko­nana jest z innych met­ali nies­zla­chet­nych.

Kobi­eta ta posługi­wała się cud­zym dowo­dem oso­bistym. W postępowa­niu uzyskano i zabez­piec­zono, nagranie z mon­i­toringu, na którym widoczny jest wiz­erunek kobi­ety pode­jrzanej o oszust­wa.

W przy­pad­ku rozpoz­na­nia kobi­ety ze zdję­cia proszę kon­tak­tować się z prowadzą­cym postępowanie pod nr tel. 89 522 48–46, sekre­tari­atem wydzi­ału 89 522 48 20, całodobowym numerem alar­mowym 112 lub za pośred­nictwem e-mail: prasowy@olsztyn.ol.policja.gov.pl

mł. asp. Izabela Kołpakowska — oficer prasowy KMP w Olsztynie 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *