piątek, 1 marca, 2024
PolitykaŻycie Olsztyna

Obywatelki i Obywatele Warmii i Mazur do Wojewody

Obywatelki i Obywatele, mieszkańcy regionu Warmińsko-Mazurskiego, w trosce o prawa kobiet Rzeczpospolitej Polskiej i w odpowiedzi na pojawiające się w ostatnim czasie projekty ustaw je ograniczające, zwrócili się do przedstawiciela rządu w województwie, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego, o podjęcie działań w sprawie obrony ludzkich i obywatelskich praw kobiet.

Szanowny Panie Wojewodo!

My, niżej podpisani, mieszkanki i mieszkańcy Ziemi Warmińsko-Mazurskiej, kobiety i mężczyźni, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy się do Pana jako Wojewody, konstytucyjnego przedstawiciela polskiego rządu w naszym województwie, w sprawie niezwykle istotnej dla zachowania spokoju, ładu prawnego i zapobiegania narastaniu napięć społecznych, które doprowadzić mogą do poważnego konfliktu w naszym kraju i regionie.

Jesteśmy oburzeni tym, że napięcia te wywołują i podsycają prominentni przedstawiciele ugrupowań prawicowych, którzy wykorzystując demokratyczne mechanizmy i procedury wyborcze zdobyli, przy poparciu zaledwie około 18 procent wyborców, większość parlamentarną i prawo sformowania rządu.

My Obywatelki i Obywatele:

odbieramy to jako działalność szkodzącą Polsce i Narodowi polskiemu, detonującą od wewnątrz z takim trudem budowaną od 27 lat wspólnotę polityczną wolnych obywateli i podważającą demokratyczny ład ustrojowy.

Protestujemy przeciwko podważaniu zasad demokratycznego państwa prawa, gdyż jest to również działalność niszcząca obraz Polski i Polaków w europejskiej i światowej opinii publicznej, co prowadzić może jedynie do marginalizowania i izolowania naszego kraju na arenie międzynarodowej, w tym zwłaszcza w Unii Europejskiej.

Domagamy się, aby nasz głos był traktowany jako stanowisko mieszkańców tej Ziemi, aktywnych, mających na względzie nasze wspólne dobro –autorytet Rzeczypospolitej Polskiej.

Mamy suwerenne prawo oczekiwać od przedstawicieli władz publicznych podjęcia zdecydowanych działań w celu powstrzymania nieobliczalnych, fanatycznych środowisk i polityków dążących do narzucenia większości obywateli własnych skrajnych poglądów, ocen i stworzenia w Polsce autorytarnego i autokratycznego systemu władzy uzurpującej sobie prawo do ingerencji nawet w najbardziej intymne sfery życia jednostki i wszystkich środowisk społecznych.

Drastycznym przypadkiem i przykładem takich, destrukcyjnych zachowań czołowych przedstawicieli rządzącego dziś Polską układu są liczne wypowiedzi posła na Sejm RP Jarosława Kaczyńskiego – prezesa Prawa i Sprawiedliwości, partii politycznej sprawującej w Polsce realną władzę polityczną.

Nasze oburzenie budzą zwłaszcza wypowiedzi tego polityka dotyczące praw obywatelskich i praw kobiet.

Jego oceny i projekcje rozwiązań prawnych w zakresie ochrony płodu ludzkiego, całkowicie ignorujące aspekty społeczne, medyczne, etyczne a głównie prawa kobiety, to najkrótsza droga do ustanowienia totalitarnego porządku prawnego.

My kobiety, Obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej:

stwierdzamy, że jest to wizja państwa, w którym zasadą postępowania władzy ma być strach i przemoc, nakazująca kobiecie urodzenie płodu zdeformowanego, tylko po to, by go ochrzcić, nadać imię i zorganizować pochówek.

Oczekiwania Jarosława Kaczyńskiego wobec kobiet w ciąży z uszkodzonym płodem są nieludzkie i z kobiety czynią przedmiot uwikłany w jego fanatyczną walkę o ustanowienie barbarzyńskich wręcz zasad prokreacji w wolnym społeczeństwie europejskiego kraju na początku XXI wieku.

My Obywatelki:

wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec tych poglądów lidera partii rządzącej i prób ich realizacji.

Oczekujemy od polityków i mediów propagujących tak radykalne poglądy, by zaprzestali szerzenia zamętu i jątrzenia wokół problemów niezwykle ważnych dla kobiet i ich partnerów, takich jak życie seksualne, antykoncepcja, przebieg ciąży czy wreszcie aborcja.

My Obywatelki i Obywatele:

nie zgadzamy się na łamanie norm Konstytucji RP i obowiązujących ustaw. Domagamy się rzeczywistego rozdziału Kościoła Rzymsko-Katolickiego od Państwa.

Wojewoda jest nie tylko przedstawicielem rządu, ale także rzecznikiem potrzeb, interesów i aspiracji cywilizacyjno-kulturowych mieszkańców regionu.

W wolnym demokratycznym społeczeństwie nikt nie ma przyzwolenia do wszechwładzy.

Legitymacji tej nie ma obecna większość parlamentarna, a tym bardziej poseł będący szefem partii, wokół której „większość” ta została uformowana przez politycznych radykałów.

Oczekujemy zatem od Pana, Panie Wojewodo, podjęcia działań zmierzających do obrony naszych ludzkich i obywatelskich praw.

Wierzymy, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski jako rzecznik naszych potrzeb, interesów i aspiracji cywilizacyjno-kulturowych poprze apel i stanie po naszej, Obywatelek i Obywateli Warmii i Mazur, stronie.

Link – umożliwiający podpisanie listu on-line.

Ku Prawdzie:

Dzisiaj, tak jak w wielu miastach Polski, na olsztyńskim Starym Mieście, odbyła się manifestacja w obronie ludzkich i obywatelskich praw kobiet.

Jedną z części tego wiecu, było odczytanie listu, apelu Obywatelek i Obywateli Warmii i Mazur, do Wojewody Artura Chojeckiego.

To zadanie wykonała brawurowo, już doświadczona w publicznych wystąpieniach Teresa Astramowicz-Leyk.

Reakcje słuchających doskonale oddaje nagrany film, który zamieszczam na blogu.

Zapraszam do jego obejrzenia i skonfrontowania swoich emocji, z tymi wyrażanymi przez uczestników wiecu.

 

 

barbara-bialecka
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Prawem zgodnym z Konstytucją… wypowiada się za Obywatelki i Obywateli Warmii i Mazur, którzy  list podpisali. Proszę się nie martwić. Jak Barbaro nie podpisałaś listu, to nikt Ciebie nie zaliczy do „Obywatelek” tej ziemi, co najwyżej do „drugiego sortu”  😆
źródło: facebook
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Proponuję słuchawki na uszy i dać się ponieść emocjom… mimo wszystko  😆
wieslawa-borowiec
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Szkoda czasu… odpowiadać na takie komentarze 👿
tomasz-gawrys
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Chyba cofam się w rozwoju… ciężko mi pojąć… co autor komentarza miał na myśli… sorry 😈
michal-brzeski
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Super 😆
halina-henka
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Rozumiem, że Ty już byłaś na łasce Islamistów i życzysz innym kobietom, takiego samego… doświadczenia. Super kobiece, chrześcijańskie i takie… polskie życzenie  😉
źródło: facebook
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Obywatelki i Obywatele podpisywali ten list on-line i na żywo podczas wiecu, ha ha ha 😆
teresa-charzynska
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! I… rozgorzała dyskusja 😮
halina-henka
źródło: facebook
halina-henka
źródło: facebook
teresa-charzynska
źródło: facebook

 

źródło: facebook
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Fajne rymy… szkoda, że tak naprawdę, to naród w Olsztynie… gnuśnieje 😐 THE END z mojej strony.

2 komentarze do “Obywatelki i Obywatele Warmii i Mazur do Wojewody

    • Dziękuję! Już poprawiam i proszę o następne spostrzeżenia… nie stać mnie na zawodowego korektora 😉

      Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *