Sztafeta Niepodległości 11 — 14 sierpnia

Dwa 24-osobowe zespoły złożone z żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej pobiegną w Sztafecie Niepodległości wzdłuż królowej polskich rzek. Startując ze źródeł i ujścia Wisły, po przebiegnięciu blisko 1 100 kilometrów, zespoły spotkają się w Warszawie, by w ten sposób uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W sztafe­cie nie zabraknie przed­staw­icieli 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Sztafe­ta Niepodległoś­ci odbędzie się w dni­ach 11–14 sierp­nia br., w przed­ed­niu Świę­ta Wojs­ka Pol­skiego, wpisu­jąc się w obchody 100 roczni­cy odzyska­nia niepodległoś­ci. Skład pod­sta­wowy sztafe­ty będzie złożony z żołnierzy i  pra­cown­ików WOT.

Sztafeta Niepodległości jest przepięknym pomysłem na uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, z oddaniem hołdu wszystkim poległym bohaterom. Idea braterstwa i współpracy zespołowej pokazuje, że z odpowiednią mobilizacją jesteśmy w stanie zrobić wszystko

– pod­kreśla szer. Sła­womir Kalis­ki, żołnierz Obrony Tery­to­ri­al­nej z batal­ionu lekkiej piechoty w Olsz­tynie.

Biorę udzi­ał w sztafe­cie, ponieważ jest to ide­al­ny sposób na odd­anie hoł­du bohaterom poległym w walkach o niepodległość – doda­je szer. Woj­ciech Andrea­rczyk, żołnierz Obrony Tery­to­ri­al­nej z batal­ionu lekkiej piechoty w Braniewie.

Podob­ny­mi moty­wa­mi kierowały się Panie, które również będą reprezen­towały bry­gadę z Warmii i Mazur: Bieg­nę w słusznej spraw­ie. Tutaj czas nie gra roli, ważne żebym ukończyła bieg w tak szczyt­nym celu – pod­kreśla kpr. Alic­ja Barszczews­ka z 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Gdy dowiedzi­ałam się o sztafe­cie nie wahałam się ani chwili. Wszys­tkim którzy wal­czyli, mogę sym­bol­icznie odd­ać hołd będąc w trasie – doda­je szer. Sonia Wróblews­ka żołnierz Obrony Tery­to­ri­al­nej z batal­ionu lekkiej piechoty w Morągu.

Skład pod­sta­wowy sztafe­ty będzie liczył 48-osób i zostanie podzielony na dwie grupy zadan­iowe: ŹRÓDŁO i UJŚCIE. Po dwóch zawod­ników z każdej grupy będzie musi­ało pokon­ać 10 kilo­metrowe odcin­ki w tem­pie co najm­niej 7 min/km. Bieg będzie odby­wał się całodobowo, a trasa będzie prze­b­ie­gała jak najbliżej kory­ta Wisły.

W Wojskach Obrony Terytorialnej pełnią służbę pełni pasji ochotnicy. Daje to spore możliwości w wytyczaniu nowych standardów w obszarze aktywnego kształtowania sprawności fizycznej i postaw patriotycznych. 100-lecie odzyskania niepodległości to dobry czas na niełatwe wyzwania, stanowiące próbę naszych charakterów. Będzie to również wyraz hołdu dla tych, którym tę wolność zawdzięczamy

– powiedzi­ał odnosząc się do orga­ni­za­cji przed­sięwz­ię­cia dowód­ca WOT gen. bryg. Wiesław Kukuła.

Moni­ka Jabłońs­ka — Rzecznik pra­sowy 4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *