Gdzie się podziała “Deklaracja Krakowska”? A taka POstęPOwa była! Antoni Górski

Jakoś 18 roczni­ca utworzenia PO cicho prze­biegła w szer­szym odbiorze. Nie odbiła się też echem w spolegli­wych jej medi­ach. Grze­gorz

Czytaj dalej

Kolejne zadanie Terytorialsów w ramach Anakondy — 18 zrealizowane!

Kole­jne zadanie Tery­to­ri­al­sów w ramach ćwiczenia ANAKONDA-18 zre­al­i­zowane. Przy współpra­cy ze służba­mi ratown­iczy­mi Tery­to­ri­al­si udzielili pomo­cy 50 poszkodowanym.

Czytaj dalej

Usłyszał zgrzyt! Krzysztof Jackowski — jasnowidz o katastrofie smoleńskiej

Czy wierzę w wiz­je jas­nowidzów? Na tak postaw­ione pytanie, nikt — rozsąd­nie myślą­cy — nie odpowie jed­noz­nacznie TAK lub NIE. W moim

Czytaj dalej

Oto jedyna przyczyna katastrofy! Marek Lenard

Przeczy­tałem dokład­nie cały raport komisji, która wybieliła pilotów. Przeczy­tałem również nowe nagra­nia kore­spon­dencji radiowej pomiędzy pilota­mi i wieżą. Piszę to

Czytaj dalej