środa, 6 grudnia, 2023
WojskoŻycie Olsztyna

Terytorialsi dla dobra lokalnej społeczności – Zespoły Wsparcia

W czwartek 4 kwietnia br. w Olsztynie odbyło się spotkanie ekspertów z zakresu zarządzania kryzysowego i przedstawicieli organów samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego z żołnierzami 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uczestnicy obejrzeli prezentację modułu zadaniowego brygady OT na wypadek wystąpienia katastrof czy klęsk żywiołowych oraz zostali zapoznani z możliwościami jakimi w tym zakresie dysponuje WOT na terenie Warmii i Mazur.

Tego typu warsztaty mają na celu przygotować samorządy oraz służby i instytucje im podległe do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Wynikiem tych spotkań ma być skuteczne wykorzystanie potencjału wojska w procesie zarządzania kryzysowego.

Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej.
W przypadku wystąpienia katastrof, awarii, wypadów o dużej skali stawiennictwo żołnierzy WOT może by realizowane w trybie natychmiastowym.
Ponadto, w przypadku otrzymania informacji (prognoz) o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych taki jak np. silne opady, śnieżyce, itp. żołnierze będą uprzedzani o możliwości stawiennictwa, więc będą zgodnie z mottem zawsze gotowi i zawsze blisko do podjęcia działań

– podkreśla dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Mirosław Bryś.

Podczas warsztatów został zaprezentowany Zespół Oceny Wsparcia, Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy oraz Kompanijny Moduł Zadaniowy.

W skład zaprezentowanego modułu zadaniowego wchodziło kilkanaście pojazdów, w tym: samochody ciężarowo-terenowe, agregat prądotwórczy, wóz zabezpieczenia technicznego, sanitarka, pojazdy czterokołowe typu „quad” oraz maszt oświetleniowy, łódź ratownicza i zestaw sprzętu do działań ratowniczych, sprzęt inżynieryjny i środki łączności.

Zaprezentowany moduł jest tylko przykładową kompilacją sprzętu. Jego skład może być dostosowywany do konkretnej sytuacji i potrzeb.

Zespoły Oceny Wsparcia

W ramach podniesienia efektywności zarządzania kryzysowego, w tym wykorzystania sił i środków wojska we wsparciu lokalnych społeczności w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy katastrof, w dowództwie WOT powstała koncepcja utworzenia Zespołów Oceny Wsparcia.

Dzięki terytorialnemu charakterowi formacji zespoły te często będą mogły być jednymi z pierwszych na miejscu zdarzenia.

Ich zadaniem będzie rozpoznanie rejonu i dokonanie oceny sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i wojskową oraz oszacowanie potrzeb użycia sił i środków z zasobów wojska.

Wszystko po to, by w przypadku, gdy wojsko okaże się niezbędne skrócić czas jego przybycia, a także przygotować warunki do jak najszybszego jego wejścia do akcji.

Zespoły Wsparcia Odbudowy

Zespoły wsparcia odbudowy wypełniają niszę, która dziś powstaje po tym, jak siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej, kończą swoje działanie.

Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia zespół WOT-u będzie przywracał normalne funkcjonowanie na terenach objętym skutkami kryzysu.

Zespoły te będą złożone z żołnierzy WOT (w tym OT) oraz pracowników resortu ON – głównie inżynierów architektury, budownictwa i logistyki, ukierunkowanych na doradztwo i ocenę możliwości wsparcia usuwania skutków klęsk żywiołowych po zakończeniu pracy zgrupowań zadaniowych w perspektywie długofalowej.

Zadaniem tych zespołów jest przygotowanie i utrzymanie wydzielonych sił do niezwłocznego i powszechnego wsparcia społeczności lokalnych przy wystąpieniu klęsk żywiołowych, katastrof oraz przeciwdziałanie i minimalizacja i usuwanie skutków, a także przywracanie stanu sprzed ich wystąpienia.

Monika Jabłońska-Buder

Rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *