Prezes Jerzy Okulicz się pyta Stanisława Olsztyna — kandydata na radnego

Wybo­ry samorzą­dowe już niedłu­go. Za niecałe dwa tygod­nie mieszkań­cy Olsz­ty­na zde­cy­du­ją, który z kandy­datów otrzy­ma od nich man­dat rad­nego Rady

Czytaj dalej

Wstydzę się, gdy odwiedzają mnie mieszkańcy innych spółdzielni!

Czytel­nicz­ka blogu —  mieszkan­ka Olsz­ty­na — ośmielona moim tek­stem o poczy­na­ni­ach Olsz­tyńskiej Spółdziel­ni Mieszkan­iowej na Pod­grodz­iu, w komen­tarzu do wpisu Bez­pieczeńst­wo mieszkańców

Czytaj dalej