Robotyzacja dezinformacji

Niedawne gigan­ty­czne rosyjskie manewry Zapad 2017 poprzedz­iła dez­in­for­ma­cyj­na pod­go­towka, której nowym ele­mentem była automatyza­c­ja rozpowszech­ni­a­nia fałszy­wych wiado­moś­ci w medi­ach społecznoś­ciowych.

Read more