Warto by każdy obywatel Konstytucję znał! Marta Kamińska

22 maja 2018 r. w Olsztynie, na zaproszenie warmińsko-mazurskiego Komitetu Obrony Demokracji, pojawił się prof. Andrzej Rzepliński. Po spotkaniu, które dla mnie trwało blisko 4 godziny, rozpytałem Martę Kamińską o to wydarzenie.

Clou odpowiedzi Mar­ty Kamińskiej — olsz­tyńskiej dzi­ałacz­ki KOD-u, to stwierdze­nie, że:

warto by każdy obywatel Konstytucję znał!

Dodatkowo Mar­ta Kamińs­ka powiedzi­ała o pety­cji Komite­tu Społecznego #Jesteśmy, w spraw­ie wdroże­nia kon­wencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi.

Przed i po spotka­niu z prof. Rzeplińskim moż­na było tę pety­cję pod­pisać. Ja to zro­biłem. Wy też może­cie ją pod­pisać za pośred­nictwem inter­ne­tu.

Relac­ja ze spotka­nia z prof. Andrze­jem Rzeplińskim… wkrótce. I tu Was wszys­t­kich przepraszam za… obsuwę w relac­jach ze spotkań i z sal sądowych, ale to wynik sprzę­tu na jakim pracu­ję, a nie mojego lenist­wa 😉

Lap­top, na którym obra­bi­ałem filmy odmówił posłuszeńst­wa już po 2,5 roku od zakupu! Dalej poszuku­ję spon­so­ra — przede wszys­tkim — na dobrą kamerę! A może ktoś mógł­by mi ją… wypoży­czyć?

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *