Bloger czy dziennikarz? Blog czy czasopismo?

Od 19 maja 2015 roku Ku Prawdzie – blog Stanisława Olsztyna to czasopismo Ku Prawdzie, którego wydawcą i redaktorem naczelnym jest Stanisław Olsztyn.

Na początek wyjaśnię: skąd taki krok?

Tak jak napisałem na podstronie Kim jestem, założyłem blog i prowadzę go już ponad rok, by dążyć… ku PRAWDZIE.

Swoje wynurzenia mógłbym dalej publikować bez przeszkód, ale celem pośrednim mojego pisania jest walka z ludźmi, którzy zapom­inają o naczel­nej zasadzie dobra ogól­nego i w rzeczy­wis­tości kierują się włas­nym intere­sem.

Walczę z aro­gancją urzędników, pub­liczną obłudą, zakła­maniem i lizu­sostwem – ostatnio z… wazeliniarstwem.

Den­er­wuje mnie brak kom­pe­tencji u tych na dole, ale w szczegól­ności u tych na górze, którzy powinni świecić przykładem.

Pozostając blogerem za oręż miałbym tylko swój intelekt, którego brak już mi niektórzy wypominają.

Z chwilą, gdy blog zarejestrowałem – nie bez trudności – jako czasopismo, dostałem do ręki narzędzie umożliwiające pozyskiwanie informacji u źródła.

Prawo prasowe nakłada na mnie dużo obowiązków!

Wzrasta moja odpowiedzialność za publikowane materiały, ale otwiera mi drogę do wszystkich rzeczników prasowych i działania jako dziennikarz.

Będę mógł zadawać pytania, na które moi interlokutorzy – urzędnicy – będą mieć prawny obowiązek udzielenia odpowiedzi i to w przyzwoitym terminie.

Charakterystycznym przykładem na nierówne traktowanie blogera i dziennikarza, była postawa rzeczników prasowych KWP w Olsztynie i KGP.

Moi dawni współpracownicy odmówili odpowiedzi na zadane pytanie, a Zespół Prasowy KGP odpowiedział na nie bez chwili wahania.

W przypadku uchylania się od odpowiedzi, drogę odwoławczą mam już przerobioną przy okazji wniosków o udzielenie informacji publicznej.

Cel na najbliższą przyszłość?

Przygotowanie artykułu, który opublikuję nie tylko na Ku Prawdzie. Nawiązałem kontakty także z czasopismami papierowymi i mam nadzieję, że efekty moich dziennikarskich śledztw, tam też będą drukowane.

Na pierwszy ogień muszę rozpytać Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, na okoliczność braków dokumentów w aktach osobowych jednego z byłych pracowników.

Na koniec apel do Was!

Nie bójcie się udzielać mi informacji lub pisać komentarzy. Zgodnie z Art. 15 Prawa prasowego mam obowiązek zachowania w tajemnicy:

Danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *