niedziela, 19 maja, 2024
PolitykaRozmowy o Ojczyźnie

Dezyderat posiedzenia “Kongresu poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości”

Dezyderat posiedzenia „Kongresu poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości

1. Z nadzieją witamy inicjatywę zwołania w Sejmie konferencji osób poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości i zamiar wydania możliwe jak najbardziej pełnego raportu o krzywdach osób poszkodowanych. Mamy nadzieję, że sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka – zgodnie ze swoją statutową misją rozpatrzy skargi obywateli przy udziale zainteresowanych osób, które dotknęło sądowo – prokuratorskie bezprawie.
2. Przekonani o konieczności głębokiej naprawy wymiaru sprawiedliwości uważamy,  iż reforma powinna odbywać się przy udziale obywateli, a jej założenia i cele powinny być szeroko i w sposób swobodny omówione i ustalone w społecznej dyskusji, tak by nie budziły zarzutu upartyjniania sądów i prokuratury.
3. Uważamy, że to obywatele powinni dokonywać wyboru sądów spośród osób z odpowiednim stażem, doświadczonych i uczciwych. Podobnie to obywatele powinni wybierać Prokuratora Generalnego.
4. Obywatele – w tym stowarzyszenia reprezentujące poszkodowanych – powinny posiadać udział w rzetelnej ocenie pracy sędziów i prokuratorów.
5. Uważamy, że to obywatele powinni wybierać w wyborach bezpośrednich 15 sędziów do składu Krajowej Rady Sądownictwa, o których mowa w art. 187 Konstytucji RP.
6. Wzywamy stronę rządową, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego oraz władze partii PiS do udziału w obradach „Okrągłego stołu”.

Uczestnicy 

Kongresu poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości” 

Sejm RP, Sala Kolumnowa 

Warszawa, dnia 18 lutego 2020 r. 

 

2 komentarze do “Dezyderat posiedzenia “Kongresu poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości”

 • “Mafia przejęła wymiar sprawiedliwości”, “Bezmiar bezprawia”. “Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości”.

  24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego.

  Żadne przepisy nie nakładają na biegłego obowiązku osobistego dokonania oględzin wszystkich nieruchomości, które wykorzystał do porównania i ustalenia wartości budynku – argumentował sąd i utrzymał w mocy decyzję bolesławieckiej prokuratury, która umorzyła postępowanie w sprawie złożenia przez biegłego fałszywej opinii.

  Bajkowy operat szacunkowy biegłego Jerzego Karpińskiego sprawa pokrzywdzonego Bogusława …

  Zeznania autora bajkowego operatu szacunkowego, biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *