piątek, 21 czerwca, 2024
Życie Olsztyna

Naprawmy Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi!

Naprawmy ZGOK! Z takim apelem do radnych Rady Miasta Olsztyna zwrócił się Jacek Pachucki, działacz społeczny na rzecz Olsztyna bez spalarni i nie tylko.

Szanowni Państwo,

Budowa i eksploatacja ZGOK Sp. z o.o., którego Gmina Olsztyn jest głównym udziałowcem była i jest niesłychanie ważną inwestycją miejską. Z lektury spraowzdania rocznego, informacji prasowych, uwag mieszkańców i pracowników, wynika pilna potrzeba przeanalizowania dotychczasowego doświadczenia i wdrożenia procedury naprawczej.

Na etapie opracowania koncepcji ZGOK, projektowania zakładu i obecnie podczas jego eksploatacji, mają miejsce zasadnicze błędy generujące nieakceptowalne społecznie koszty.

Niniejszym wnoszę o rozpatrzenie propozycji obywatelskiej przeprowadzenia posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska na terenie ZGOK Sp. z o.o.

Porzucenie dotychczas planowanego modelu spalarniowego gospodarki odpadami komunalnymi przez Gminę Olsztyn jest oczywistą koniecznością.

Można i należy wdrożyć program naprawczy przejścia na wymagany zapisami ustawy o gospodarce odpadami, racjonalny model gospdarki odpadami komunalnymi zorientowany na pozyskiwanie i przekazywanie do obrotu gospodarczego materiałów recyklingowych.

Obecna praktyka zlecania przetwarzania odpadów podmiotom trzecim jest absolutnie błędnym kierunkiem.

Wnoszę o rozpatrzenie propozycji zorganizaowania posiedzenia wyjazdowego w ZGOK na najbliższym spotkaniu Komisji 24 sierpnia br.

Jacek Pachucki

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *