niedziela, 21 lipca, 2024
Kukiz'15Polityka

Oświadczenie uczestników Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW-ów

Ponieważ całym sercem jestem za wprowadzeniem w Polsce Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, poniżej zamieszczam oświadczenie, które otrzymałem na adres olsztynkuprawdzie@gmail.com

W związku z pojawiającymi się w mediach spekulacjami i licznymi pytaniami, wyjaśniamy, że Ruch Obywatelski na rzecz JOW nie jest związany z żadną partią polityczną i jako Ruch nie uczestniczy w wyborach parlamentarnych. Ruch JOW współpracuje z Pawłem Kukizem w zakresie wprowadzenia 460 JOW w wyborach do Sejmu i nie jest zaangażowany w tworzenie bloku politycznego z partiami i organizacjami o różnych celach politycznych, które współtworzą inicjatywę „Ruch Kukiza”. Teraz Ruch JOW prowadzi kampanię przed referendum 6 września br.

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, zapoczątkowany w 1993 r. przez śp. profesora Jerzego Przystawę, to niesformalizowany, ogólnopolski ruch społeczny.

Jednoczy osoby z różnych środowisk zaniepokojone złym funkcjonowaniem państwa polskiego i niewydolnością jego instytucji na skutek wadliwego ustroju politycznego III Rzeczypospolitej. Za punkt wyjścia naprawy państwa Ruch uznaje wprowadzenie w wyborach do Sejmu RP ordynacji większościowej realizowanej w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych. Z łatwą i równą dla wszystkich swobodą kandydowania i przy pełnej kontroli procedur wyborczych przez obywateli zamieszkujących w małych, jednomandatowych okręgach. Postulat ten ma na celu odwrócenie obecnych, patologicznych relacji między partiami politycznymi i obywatelami, gdzie partie niesłusznie mają uprzywilejowaną pozycję względem obywateli. Większościowa ordynacja stawia obywateli przed partiami. Zmienia charakter partii na oddolne, zdecentralizowane stowarzyszenia wyborców i czyni obywateli głównym podmiotem życia politycznego. W systemie JOW partie mają szansę stać się organizacjami demokratycznymi, obywatelskimi, służącymi społeczeństwu. System JOW realizuje literę Art 4. Konstytucji RP pt. „Władza zwierzchnia w RP”.

Wzorując się na ruchu Maggioritario we Włoszech, Ruch Obywatelski na rzecz JOW skupia się wokół jednego tylko postulatu: fundamentalnej reformy prawa wyborczego. Uczestnicy Ruchu równolegle mogą oczywiście działać w innych organizacjach i inicjatywach politycznych i społecznych.

Nasz Ruch wspiera wszelkie inicjatywy i działania promujące ideę JOW. W ciągu ostatnich lat Ruch udzielał wsparcia Pawłowi Kukizowi, z którym w 2012 r. współtworzyliśmy akcję zmieleni.pl, protestując przeciwko zniszczeniu przez instytucje rządowe 750 tys. podpisów obywateli domagających się referendum w sprawie JOW. Paweł Kukiz w maju br. roku startował w wyborach prezydenckich, przy wsparciu logistycznym między innymi uczestników naszego Ruchu. Obecnie Paweł Kukiz prowadzi kampanię na rzecz JOW przed referendum 6 września 2015 r.

Niżej podpisani uczestnicy Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW uważają, że inicjatywy te są bezcenne, gdyż w sposób bezprecedensowy nagłośniają i popularyzują ideę JOW.

12 lipca 2015

Dr Wojciech Błasiak, Dąbrowa Górnicza; Prof. Krzysztof Cena, Kraków; Prof. Andrzej Czachor, Warszawa; Jerzy Gieysztor, Warszawa; Prof. Antoni Z. Kamiński, Warszawa; Dr Wojciech Kaźmierczak, prezes Stowarzyszenia JOW; Prof. Tomasz J. Kaźmierski, Southampton, Wielka Brytania; Anna Niedziałkowska, Warszawa;  Agnieszka Przystawa, Fundacja JOW im. prof. Jerzego Przystawy; Tadeusz Rogowski, Koszalin; Włodzimierz Urbańczak, Poznań

2 komentarze do “Oświadczenie uczestników Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW-ów

  • Bardzo słuszne stanowisko.Dodam że listy wyborcze w najbliższych wyborach winny być tworzone alfabetycznie, z pięcioma nazwiskami na liście. Miałoby to bardzo nośny wyborczo argument na rzecz naszych list.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *