sobota, 2 marca, 2024
PolitykaŻycie Olsztyna

Przestępstwa popełniane przez policjanta napawają społeczeństwo szczególnym obrzydzeniem!

We wpisie Kto nie marzy poinformowałem Was, że rozprawa główna w mojej sprawie z Adamem Kallem, została przerwana i skierowana na posiedzenie. Posiedzenie zakończyło się decyzją Sadu, że ja mam 7 dni, na uzupełnienie Aktu oskarżenia. Jak Sąd sobie życzył, jeszcze przed upływem 7 dni, przedstawiłem uzupełniony Akt oskarżenia.

Co do samego uczynku Adama Kalla – moim zdaniem – nic się nie zmieniło. Że mnie pomówił, to jest oczywiste, dla każdego kto potrafi czytać – ze zrozumieniem – tekst napisany po polsku.

Nie zamieszczam całego aktu oskarżenia, ale nie mogłem sobie odmówić przyjemności opublikowania wyrywków z uzasadnienia:

Oskarżony pełniąc funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, podczas wykonywania czynności służbowych, w dniu 27 lutego 2014 roku złożył do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie raport, zawierający treść pomawiającą mnie, o takie postępowanie, które spowodowało utratę zaufania do mnie – mojego Pracodawcy – wskutek czego zostałem pozbawiony pracy w Policji.

Oskarżony stwierdził w przedmiotowym raporcie, że ja zachowałem się nieetycznie i zamieściłem w Liście otwartym do Jerzego Dziewulskiego, insynuacje godzące w jego cześć i dobre imię.

Przedmiotowy raport autorstwa oskarżonego zawiera kłamstwa i jego subiektywne oceny, które zmierzały do przedstawienia w bardzo negatywnym świetle, mojemu pracodawcy, mojej osoby, pełniącej odpowiedzialne obowiązki Kierownika Sekcji w Wydziale Zaopatrzenia KWP w Olsztynie.

Zdania poboczne z raportu oskarżonego świadczą, że ww. pomówienia zostały sformułowane świadomie, z pełną premedytacją, gdyż miały udowadniać moje jakoby, nieetyczne zachowanie i konieczność natychmiastowego odsunięcia mnie od pracy.

Te pomówienia oskarżonego stały się jedynym powodem utraty zaufania, o czym świadczy dekretacja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Józefa Gdańskiego zamieszczona na przedmiotowym raporcie.

Treść mojego „Listu otwartego do Jerzego Dziewulskiego” była przedmiotem wnikliwej oceny przez Sąd Karny w ramach procesu o pomówienie, który wytoczył mi Adam Kall w 2014 roku. 

Sąd w dwóch instancjach uniewinnił mnie od zarzutu pomówienia Adama Kalla, stwierdzając w uzasadnieniu wyroku, że z treści listu nie wynika, której jednostki Policji i jakiej osoby, dotyczyły moje krytyczne uwagi, które Adam Kall przypisał sobie.

W świetle tych wyroków przedmiotowy raport to dowód, że oskarżyciel realizując swoje subiektywne odczucia, posłużył się pomówieniem, chcąc doprowadzić do wyrzucenia mnie z Policji.

Zwolnienie mnie z pracy, stało się przykładową karą, dla osoby mającej odwagę wyrazić publicznie, krytyczne opinie o funkcjonariuszu Policji, oddziałującą prewencyjnie na pozostałych podwładnych.

Z uwagi na powyższe i mając na względzie fakt, iż przedmiotowy raport oskarżonego z dnia 27 lutego 2014 roku, jest dokumentem ujawniającym bezprawną metodę pozbywania się z Policji ludzi uczciwych, uważam, że oskarżony swoim postępowaniem wyczerpał znamiona czynu określonego w art. 212 § 1 Kodeksu Karnego i zgodnie z jego brzmieniem powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Podsumowując uzasadnienie Aktu oskarżenia stwierdzam, że przestępstwa popełniane przez funkcjonariusza Policji, organu, który winien stać na straży prawa, napawają społeczeństwo szczególnym obrzydzeniem.

Tak jak kupy robione na trawnikach przez psy! 

Skazanie wysokiej rangi funkcjonariusza Policji, będzie przestrogą dla setek tysięcy polskich urzędników.

Czasy, gdy zajmowane stanowisko służyło także do realizacji prywatnych interesów, już minęły!

Za swoje błędne decyzje, urzędnik będzie ponosił rzeczywiste i surowe kary.

Pozdrawiam Paździocha i jego wierne psy 😆

 

kamil-wojcik
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Ja złapałem policjanta na kilku przestępstwach… a on dalej jest w kierownictwie! Taką mamy „dobrą zmianę” 😆
zbigniew-kubacki
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! W Policji jest dużo… kałłolubnych… niestety 😆
źródło: facebook
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! Chyba Krzysztofie wynagrodzenie kierownika służbowego wyższego stopnia, wynoszące ponad 9000 zł za miesiąc, nie uważasz za… niegodne urzędnika? 🙄
źródło: facebook
źródło: facebook
Ku Prawdzie: Dziękuję! No cóż… jaki Naród, taka Policja, Sądy i wszystko inne. Prawego i sprawiedliwego… ze świecą próżno szukać 😎

2 komentarze do “Przestępstwa popełniane przez policjanta napawają społeczeństwo szczególnym obrzydzeniem!

  • Policjanci z olsztyńskiej drogówki w drobnej sprawie (wykroczenie) przedstawili przed Sądem fałszywe dowody: załączyli wydruk z badania alkomatem z innego miejsca zatrzymania i o innej godzinie (sporo wcześniejszej). To, że jest tylko 1 wynik badania tłumaczyli zepsutą drukarką. Po zatrzymaniu żądałam badania krwi, które potwierdziły, że byłam trzeźwa, ale już od 4 miesięcy mam zatrzymane prawo jazdy, na podstawie tego właśnie fałszywego dowodu. To, że do zatrzymania mnie (doszło w zupełnie innym miejscu i znacznie później oraz, że Policja czekała właśnie na mnie (podobno po „anonimowym” telefonie, potwierdza nagranie z mojego videorejestratora. Na nagraniu wyraźnie widać miejsce zatrzymania i godzinę. Gdzie złożyć zawadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez olsztyńskich „policjantów”?

    Odpowiedz
    • Dziękuję! Ja składam do Prokuratury Olsztyn Północ lub Południe. Jak masz nagranie z kamery, to może decydować o przebiegu całego śledztwa. Powodzenia 😉

      Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *