sobota, 24 lutego, 2024
Policja

Kiedy zgłosić zaginięcie osoby?

Policja radzi. Kiedy zgłosić zaginięcie osoby?

Liczba zgłoszeń zaginięcia osób z roku na rok rośnie. Często nasi bliscy odnajdują się już po kilku godzinach od rozpoczęcia poszukiwań. Poszukiwania niektórych trwają latami, a kolejna część ludzi nie życzy sobie, aby informować najbliższych o ich odnalezieniu. Często zdarza się również, że zgłoszenie zaginięcia to fałszywy alarm. Zanim złożymy zawiadomienie o zaginięciu osoby warto pamiętać o kilku elementarnych zasadach, które przedstawione są poniżej.

O zaginięciu osoby zgodnie z definicją możemy mówić w momencie, gdy zaistnieje zdarzenie uniemożliwiające ustalenie miejsca pobytu osoby fizycznej i zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, wymagające jej odnalezienia albo udzielenia pomocy. Podstawą prawną jest zarządzenie nr 124 KGP z dnia 4 czerwca 2012 r.  w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej, oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub odnalezienie nieznanych zwłok lub szczątków ludzkich.

W przypadku zaginięcia osoby należy:
 • Zgłosić zaginięcie na policję
 • Skontaktować się z Fundacją ITAKA
 • Sprawdzić szpitale, noclegownie, ośrodki pomocy społecznej
 • Skontaktować się z przyjaciółmi, kolegami z pracy osoby zaginionej
 • Przejrzeć rzeczy osobiste osoby zaginionej, być może tam będą wskazówki gdzie jej szukać
 • Rozwiesić plakaty w okolicy, gdzie osoba zaginiona widziana była po raz ostatni
 • Przekazać mediom informację o trwających poszukiwaniach

Zgodnie z przepisami nie ma wyznaczonego czasu, który musi upłynąć do momentu zgłoszenia zaginięcia. W chwili, kiedy mamy pewność, że dzieje się coś złego, należy zrobić to jak najszybciej. Zaginięcie osoby można zgłosić w każdej jednostce policji.

Osobą uprawnioną do zgłoszenia zawiadomienia jest:
 • Członek rodziny, opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy osoby zaginionej
 • Kierownik instytucji, w której osoba zaginiona przebywała w celu leczenia albo sprawowania nad nią opieki
 • Każda osoba, która w zgłoszonym zawiadomieniu uzasadnia podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności osoby zaginionej, albo wskazuje jednoznacznie okoliczności zaginięcia takiej osoby
 • Przedstawiciel właściwego urzędu konsularnego, jeżeli osobą zaginioną jest cudzoziemiec.

Osobą uprawniona po zgłoszeniu zawiadomienia o zaginięciu osoby, otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby. Policjant prowadzący poszukiwania za każdym razem utrzymuje kontakt ze zgłaszającym (uprawnionym) i informuje go, o stanie i przebiegu trwających poszukiwań (nie dotyczy informacji objętych klauzulą niejawności).

Informację o odnalezieniu osoby poszukiwanej mogą być przekazane tylko w momencie, gdy po odnalezieniu, osoba poszukiwana wyraża chęć powiadomienia najbliższych. W przypadku odmowy powiadomienia rodziny wymagane jest pisemne oświadczenie o takiej a nie innej decyzji odnalezionej osoby (dotyczy tylko osoby dorosłej i nieubezwłasnowolnionej).

Pozdrawiam. Oficer Prasowy KMP Olsztyn mł. asp. Rafał Prokopczyk – autor tekstu: Kiedy zgłosić zaginięcie osoby?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *