Robotyzacja dezinformacji

Niedawne gigan­ty­czne rosyjskie manewry Zapad 2017 poprzedz­iła dez­in­for­ma­cyj­na pod­go­towka, której nowym ele­mentem była automatyza­c­ja rozpowszech­ni­a­nia fałszy­wych wiado­moś­ci w medi­ach społecznoś­ciowych.

Czytaj dalej

W kleszczach dezinformacji — Rafał Brzeski: Dezinformacja to ładne określenie bezczelnego kłamstwa!

Doty­chczas dr Rafał Brzes­ki w Olsz­tynie mówił o: Ruchu społecznym bez przy­wód­ców, Kon­tr­wywiadzie oby­wa­tel­skim i Orga­ni­za­cji bez orga­ni­za­cji. Tym razem

Czytaj dalej