Polską rządził układ przestępczy! Wojciech Sumliński ku prawdzie!

Przez ubiegłych 8 lat Woj­ciech Sum­lińs­ki nie miał żad­nych szans, na pojaw­ie­nie się w studiu telewiz­yjnym. Za rządów PO mógł

Read more

Radny Rudnik mówi jak jest. Spalarnia śmieci w Olsztynie, to skok na kasę!

Przyz­na­ję, że idąc na dzisiejszą debatę społeczną, zor­ga­ni­zowaną w Izbie Rzemiosła i Przed­siębior­c­zoś­ci w Olsz­tynie, przez Ruch Obur­zonych Wa-Ma i przed­staw­icieli środowisk nar­o­dowo-patri­o­ty­cznych, na

Read more