Władza deprawuje! Już dosyć Prezydenta Grzymowicza! E. Wirska

16 kwiet­nia 2018 roku w Olsz­tynie,  miała miejsce kon­fer­enc­ja pra­sowa Zarzą­du Regionu par­tii Sol­i­dar­na Pol­s­ka. Elż­bi­eta Wirs­ka otwier­a­jąc kon­fer­encję poin­for­mowała,

Read more

Relacja z więzienia Adama Słomki

W środę 14 mar­ca, śląs­ki sąd nakazał mi staw­ić się w więzie­niu. Jest to kon­sek­wenc­ja wyroku Sądu Rejonowego w Będzinie oraz

Read more

Znów mamy okres straszenia epidemią grypy!

Znów mamy okres, że wszys­tkie media straszą nas epi­demią, zwaną:  gry­pa. Przykład­owo termedia.pl 23.02.2018  poda­ją, że w pier­wszych dni­ach lutego zachorowało w Polsce 243.000

Read more