Czekam na moment, kiedy Bronisław Komorowski zostanie Bronisławem K.

W ramach pytań, po omówieniu tematyki nowej książki Wojciecha Sumlińskiego Pogorzelisko, dziennikarz śledczy odpowiedział na pytanie Władysława Kałudzińskiego:

Pan przedstawił… stuprocentowe dowody… dlaczego ci ludzie, z Komorowskim na czele, nie siedzą w więzieniu?

Woj­ciech Sum­lińs­ki:

skrót wypowiedzi — całość do obejrzenia

To jest pytanie, które ja zadałem niedawno moje­mu koledze, który kiedyś odpowiadał za wiz­erunek pary prezy­denck­iej. Dzisi­aj także odpowia­da za różne zada­nia z gatunku PR, doty­czące obec­nego rzą­du.

Mówi do mnie: wyobraź sobie, że Komorows­ki zosta­je aresz­towany albo tylko staw­ia­ją mu zarzu­ty, i jest oskarżony o różne przestępst­wa, za które grozi mu więzie­nie.

Zrób takie ćwicze­nie na wyobraźnię. Czy słyszysz ten skowyt, który rozle­ga się od Berli­na po Alaskę? Czy słyszysz jak ta cała Unia i Stany Zjed­noc­zone i nie tylko, że jesteśmy państ­wem dyk­ta­torskim, że Kaczyńs­ki i inni to sza­leń­cy…

Wyobraź sobie inną sytu­ację. Wyobraź sobie, że ktoś wal­czy z cztere­ma prze­ci­wnika­mi i ty nagle mówisz: czterech to mało! Weź sobie na głowę jeszcze czterech! Wal­cz z ośmioma!

Kole­ga tłu­maczy mi… tą powś­ciągli­wość, że jest wiele otwartych fron­tów. Trze­ba pewne fron­ty poza­mykać i dopiero otworzyć nowe.

To prag­maty­ka poli­ty­cz­na. Ja ją tak po ludzku rozu­miem i próbu­ję jakoś z nią w duszy poradz­ić…

Z drugiej strony jako oby­wa­tel tego kra­ju  chci­ałbym, żeby ja, czy każdy oby­wa­tel naszego kra­ju… jeżeli zro­bimy coś złego, to żebyśmy byli tak samo trak­towani, bez wzglę­du na to, czy oby­wa­tel nazy­wa się Sum­lińs­ki, Iksińs­ki czy Komorows­ki.

Żeby nie było jak w Fol­warku zwierzę­cym Orwella, gdzie byli równi i równiejsi… Mam mieszane uczu­cia. Chci­ałbym, żeby było po pros­tu spraw­iedli­wie…

Woj­ciech Sum­lińs­ki odpowiedzi­ał także na pyta­nia:

Czy Komorowski to prawdziwe nazwisko? Jak pan skomentuje to, że prokuratura weszła do WAT-u?

Całe odpowiedzi Woj­ciecha Sum­lińskiego na załąc­zonym filmie.

Czekam na ten moment, kiedy Bronisław Komorowski zostanie Bronisławem K. — Wojciech Sumliński. Ja czekam na ten moment, kiedy Adam Kall zostanie Adamem K. Moje spełnienie marzeń już 18 października! Prognozuję, że niestety Wojciech Sumliński nie doczeka się spełnienia swojego marzenia i nie usłyszmy skowytu od Berlina po Alaskę!

 

helena-kasprzyk
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Ku chwale Ojczyzny! Pozdrawiam.
aniela-czarnecka
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Oszczerca… tego jeszcze nie pisali! Dziękuję Anielo za oryginalność. Dopisuję sobie do CV 😉
jarek-wolak
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Panie Wojciechu Sumliński… pana kolega, specjalista od PR miał rację! Proszę poczytać te komentarze pod moim wpisem! Kwik od Zakopanego po Hel już słychać. Jaja jak balony 😉
jacek-sztejnwald
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! O SS Wojciech Sumliński też dużo pisał i wypowiadał się. Polecam do obejrzenia filmy z wcześniejszych spotkań z dziennikarzem śledczym, i moje wpisy, choćby ten Fundacja Pro Civili.
gorszy-sort
źródło: face­book
gorszy-sort-2
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! To komentarze ludzi z grupy “Jestem gorszego sortu”. Myślałem, że tam są ludzie… inteligentni. No cóż… po raz kolejny spotkał mnie zawód 😉 To jednak towarzystwo nie dla ludzi dążących… ku prawdzie 😉
ursyn-niemcewicz
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Ursynie… toż Tobie, jako zastępcy wielkiego mówcy Wielkiej Loży Narodowej Wielkiego Wschodu Polskiego, nie przystoi należeć do “gorszego sortu”! 😉
ewa-daniek
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Ewo… godnie reprezentujesz pierwszą kobietę 😉 Pozdrawiam
krzysztof-kiryczuk
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Można? Rzeczowo i kulturalnie 😉
elzbieta-marcinkiewicz
źródło: fac­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Elżbieto, ja widzę, że chyba tracisz wzrok… zaćma?… jaskra? Koniecznie do okulisty… polecam Klinikę Fiodorowa w Sankt Petersburgu 😆
ryszard-danielewski
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Marzyciele tak mają! Nie to, co WY… realiści 😆

8 myśli na temat “Czekam na moment, kiedy Bronisław Komorowski zostanie Bronisławem K.

 • 31 grudnia 2018 o 11:30
  Permalink

  dlaczego z tych środowisk lib­er­al­no — lewac­kich takie chamst­wo wyłazi jed­nak niestar­czą 3 pokole­nia żeby z tej hoło­ty człowiek pow­stał , nie argu­men­ty tylko wyzwiska sowiec­ka spuś­ciz­na .

  Odpowiedz
  • 31 grudnia 2018 o 12:07
   Permalink

   Dzięku­ję! W sum­ie nie bard­zo kumam… gdzie chamst­wo i wyzwiska? Ja — w swoim mnie­ma­niu — jestem kul­tur­al­ny i sto­su­ję epite­ty… przyz­woite 😉

   Odpowiedz
 • 16 października 2016 o 22:58
  Permalink

  Fak­ty są takie że w każdym kra­ju tego świa­ta rządzą banksterzy… Poli­ty­cy to tylko kupi­one mar­i­onet­ki.
  Tomek Bie­niek

  Odpowiedz
  • 16 października 2016 o 23:58
   Permalink

   Dzięku­ję! Pro­ponu­ję współpracę na niwie pub­l­i­cysty­cznej 😉

   Odpowiedz
 • 16 października 2016 o 17:55
  Permalink

  Stanisław­ie wró­ciłeś to czuć poz­draw­iam i powodzenia 18 na rozpraw­ie

  Odpowiedz
  • 16 października 2016 o 20:44
   Permalink

   Dzięku­ję! Dobrze mieć… stałych czytel­ników 😉 Poz­draw­iam!

   Odpowiedz
 • 16 października 2016 o 16:46
  Permalink

  Szum­lińs­ki? Prze­cież on został kil­ka razy pra­wom­oc­nie skazany za pla­giat.
  A jego książ­ka o Komorowskim (podob­no na fak­tach) zaw­iera niez­nacznie zmienione, całe, ogromne frag­men­ty powieś­ci krymi­nal­nych, o co wydawnict­wo się z nim sądzi.

  On nie ma wsty­du?

  Odpowiedz
  • 16 października 2016 o 16:57
   Permalink

   Dzięku­ję! Woj­ciechu?! Wierzysz w to co piszesz? Sum­lińs­ki to pla­gia­tor! Nawet ja to stwierdz­iłem… nie masz wsty­du by pisać taki… pla­giat? 😉 Następ­ne two­je komen­tarze tylko pod imie­niem i nazwiskiem!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *