Smród zabił Dom Weselny! Morawscy z Bezled

Bożena i Grzegorz Morawscy z Bezled — 14 stycznia 2017 r. — opowiedzieli swoją prawdę o zawieszeniu działalności gospodarczej ze względu na smród, który emituje pobliska firma Polfer. Ja prawdę państwa Morawskich podsumowuję stwierdzeniem: smród zabił Dom Weselny i sprowadził rodzinę z inicjatywą na skraj bankructwa!

Boże­na Morawska: …10 lat temu kupil­iśmy to miejsce i w ciągu tych 10 lat do doskon­ałoś­ci tego miejs­ca… rozbu­dowy… inwest­y­cji… jed­nak… zamknię­cie małego ruchu granicznego oraz uzyskanie przez naszych sąsi­adów zza miedzy poz­woleń na prowadze­nie utyl­iza­cji stra­cil­iśmy wielu klien­tów… stra­cil­iśmy źródło dochodów… z którym wiąza­l­iśmy nadzieję nie tylko naszą ale i naszych rodzin… w momen­cie kiedy rozbu­dowal­iśmy to miejsce stra­cil­iśmy wszys­tko… ponieważ stra­cil­iśmy dochód… nie mamy w tej chwili możli­woś­ci prowadzenia tego ponieważ nie ma chęt­nych na orga­ni­za­cję imprez w miejs­cu gdzie obow­iązu­je Natu­ra 2000 a nie moż­na wyjść na zewnątrz…  ponieważ… przy­na­jm­niej wcześniej był niesamow­ity fetor… w tej chwili tego nie ma ale spodziewamy się że lada moment ponown­ie to ruszy…

Grze­gorz Moraws­ki: …część ludzi po pros­tu się pytało o imprezy… ale się pytało czy jest wyjaśniona sprawa z tymi smro­da­mi… my to nie ukry­wamy… mówiliśmy że nie została jeszcze wyjaśniona dokład­nie… no to oni nas tylko przeprosili… nie akcep­tu­ją tego… nie będą zamaw­iali u nas imprezy bo to są za duże kosz­ty i nie wiado­mo czy w tym momen­cie kiedy by oni chcieli jakąś imprezę zro­bić… nie było­by tutaj fetoru…  

Smród zabija Dom Weselny państwa Morawskich z Bezled, i sprowadza rodzinę z inicjatywą na skraj bankructwa. Postronnym może wydawać się, że państwo Morawscy przesadzają, bo przecież bywają dni, że nie śmierdzi. To ja tym wątpiącym zadaję pytanie: czy zaryzykujesz zorganizowanie swojego wesela w miejscu, w którym może tej wyjątkowej zabawie towarzyszyć smród? Zapraszam do obejrzenia całego filmu.

 

 

źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Wkrótce zamieszczę reportaż ze spotkania grupki mieszkańców z przedstawicielami stowarzyszenia Święta Warmia, na którym omówiono problem smrodu w Bezledach. Było już o smrodzie w Bezledach na blogu we wpisach: Jadwiga Gut i Beata Dubrowna walczą o życie bez smrodu w Bezledach i Brak mi słów. Zapraszam do przeczytania i obejrzenia a później można komentować… nie na zasadzie… przespał… nie zadbał… a teraz płacze!
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! W tej gminie rządzi układ… tak jak w całej Polsce! Nie wszędzie jest to układ dbający o wszystkich mieszkańców. W Bezledach dobro grupy ponad 200 osób (tylu podpisało petycję o sprzeciwie wobec rozbudowy smrodzącej firmy), przegrywa z… interesem jednej spółki i z obojętnością pozostałych 800 mieszkańców sołectwa Bezledy! Stąd apel Sołtysa Wiesława Błachnio o wspólną walkę!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *