Terytorialsi złożą przysięgę w Olsztynie — 3 lutego

Blisko 130 kole­jnych żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej wypowie słowa roty przysię­gi wojskowej pod­czas niedziel­nej uroczys­toś­ci, która odbędzie się

Czytaj dalej

Każdy inny, wszyscy równi — kolejna przysięga Terytorialsów — 28.10.18 r.

W niedzielę, 28 październi­ka 2018 r. słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 100 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Uroczys­tość

Czytaj dalej

Służba wojskowa to obowiązek, przywilej i zaszczyt.

W najbliższą niedzielę, 26 sierp­nia słowa roty przysię­gi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej. Uroczys­tość odbędzie

Czytaj dalej

Sztafeta Niepodległości 11 — 14 sierpnia

Dwa 24-osobowe zespoły złożone z żołnierzy i pra­cown­ików Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej pobieg­ną w Sztafe­cie Niepodległoś­ci wzdłuż królowej pol­s­kich rzek. Star­tu­jąc

Czytaj dalej

Nowym vice Tomasza Klimka będzie P.K.! Ku Prawdzie prorokuje!

Zaglą­dam na stronę inter­ne­tową Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Olsz­tynie w nadziei, że wresz­cie zobaczę całe kierown­ict­wo Komendy w pełnej krasie.

Czytaj dalej