Zabawy ignorantów w Sejmie — szczepienia

Typowym przykła­dem nieuct­wa pol­s­kich elyt poli­ty­cznych była dyskus­ja w Sejmie, doty­czą­ca now­eliza­cji Ustawy o Chorobach Zakaźnych. Nie będę omaw­iał wszys­t­kich wypowiedzi

Czytaj dalej