Władza deprawuje! Już dosyć Prezydenta Grzymowicza! E. Wirska

16 kwiet­nia 2018 roku w Olsz­tynie,  miała miejsce kon­fer­enc­ja pra­sowa Zarzą­du Regionu par­tii Sol­i­dar­na Pol­s­ka. Elż­bi­eta Wirs­ka otwier­a­jąc kon­fer­encję poin­for­mowała,

Czytaj dalej