sobota, 13 lipca, 2024
InformacjePolitykaŻycie Olsztyna

Konfederacja gwarantem niezależności NIK

Konfederacja chce chronić NIK przed naciskami z rządu! Najwyższa Izba Kontroli musi mieć prawo do kontrolowania organów państwowych. Dziś jesteśmy świadkami próby zastraszenia kontrolerów NIK przez koalicję Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Konfederacja gwarantem niezależności NIK!

Konfederacja popiera projekt zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, który nadaje kontrolerom NIK nowe uprawnienia, zwiększając ich niezależność.

Prezes NIK Marian Banaś przekazał projekt na ręce Współprzewodniczącego Konfederacji dra Sławomira Mentzena, który zadeklarował, że Konfederacja w pełni popiera utrzymanie przejrzystości i kontrolę pieniędzy publicznych.

Najwyższa Izba Kontroli – ostatni bastion niezależności państwa od PiS

Jak trafnie zaznaczył prezes NIK Marian Banaś:

środki publiczne nie są własnością takiej, czy innej partii rządzącej, ale obywateli.

Dlatego w trosce o transparentność i klarowność wydawania środków publicznych muszą istnieć niezależne organy posiadające odpowiednie uprawnienia do sprawowania kontroli wydatkowania tych środków.

W ostatnich miesiącach NIK ujawnił, że rząd PiS zataja pełen stan zadłużenia państwa. Oficjalnie rząd podał na koniec 2022 roku zadłużenie w wysokości 1 bln 209 mld.

W rzeczywistości jest to jednak 1 bln 512 mld. Ukryte 300 mld długu zostało wyprowadzone poza budżet, a co za tym idzie poza kontrolę parlamentu.

PiS boi się wypadających trupów z szafy w postaci danych dotyczących prawdziwego zadłużenia państwa. Dlatego kontrolerzy NIK nie są wpuszczani na kontrole do spółek i fundacji Skarbu Państwa.

Prokuratura umarza zdecydowaną większość spraw, które do niej kieruje NIK, a kontrolerzy są nawet represjonowani przez służby. PiS ogranicza nawet pieniądze na wynagrodzenia pracowników oraz nie wyraża zgody na mianowanie kandydatów do kolegium NIK.

Konfederacja popiera reformę NIK poprzez realizacje następujących postulatów:

Przyznanie NIK uprawnień prokuratorskich, a co za tym idzie uniezależnienie Izby od upolitycznionej prokuratury krajowej.
Gwarancja kontroli spółek Skarbu Państwa i jej fundacji oraz funduszy operacyjnych służb specjalnych
Zwiększenie finansowania wynagrodzeń w NIK

Niezależnie od tego, kto rządzi – musi być kontrolowany przez niezależne organy.

Konfederacja chce, aby obywatele mieli pełen wgląd w sposób gospodarowania ich majątkiem narodowym, również kiedy to Konfederacja będzie u władzy. Liczymy, że reszta opozycji poprze stanowisko NIK oraz Konfederacji.

Konfederacja gwarantem niezależności NIK!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *