poniedziałek, 20 maja, 2024
Życie Olsztyna

Kto lansuje Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza?

Niedawno nagroda Lider Samorządu. Teraz kolejne laury dla Prezydenta Grzymowicza: Lider Miasta Przyszłości oraz Perła samorządu, o których przeciętny mieszkaniec Olsztyna praktycznie nic nie słyszał. Kto i w jakim celu, tak usilnie promuje Prezydenta Grzymowicza? Kto zapewnia mu poparcie na forum ogólnopolskim, z całkowitym pominięciem oceny jego działań przez mieszkańców?

Kto go kreuje na wizjonera i menadżera, podczas gdy jego jedynym projektem wydaje się być uczynienie z mieszkańców Olsztyna i okolic, żerowiska na ponad 20 lat dla prywatnego biznesu, powiązanego z budową spalarni odpadów w mieście? Przypominam, że mieszkańcy Olsztyna już płacą za “myślenie wielotorowe” Prezydenta Grzymowicza po realizacji projektu “przywrócenia” tramwaju, który skomplikował komunikację w Olsztynie, i ma być dalej rozbudowywany. O co tak naprawdę chodzi z tymi „nagrodami”?

Za co ta nagroda?

Pisałam niedawno o kontrowersyjnym sposobie przyznania tytułu Lider Samorządu Prezydentowi Grzymowiczowi. Ale rzeczywistość lubi zaskakiwać. Wkrótce potem okazało się, że Prezydent Olsztyna odebrał też inny szumny tytuł: Lider Miasta Przyszłości, przyznany mu przez prywatną firmę THINKTANK. Prezydent Grzymowicz nagrodzony został za efektywność działania i „kompleksowe przywództwo” cokolwiek ma to znaczyć. Warto przytoczyć tu literalnie uzasadnienie przyznanego mu tytułu, które udało mi się uzyskać:

Przyciągnął nowych mieszkańców doprowadzając do poprawy saldo migracji, skokowo zwiększył nakłady inwestycyjne i wydatki na transport publiczny oraz system edukacji, a wynik 5-procentowego bezrobocia, jaki uzyskał, to jeden z najniższych w tym rejonie Polski.

Jeżeli Prezydent Grzymowicz przyciągnął kogoś do miasta, to chyba tylko tymczasowych, najemnych pracowników firm budowlanych. Nie słyszano też w Olsztynie, aby powstały nowe zakłady pracy, przedsiębiorstwa produkcyjne tworzące nowe, wartościowe miejsca pracy. No chyba, że mamy na myśli tzw. „ciucholandy”, których w Olsztynie rzeczywiście przybyło w ostatnich latach. Paru dodatkowych psich fryzjerów, czy manikiurzystek, którzy sami dla siebie stworzyli miejsca pracy. Albo też nowe stanowiska biurowe w urzędach. Ale czy to powód do dumy? Czy to przemyślany rozwój gospodarczy miasta? Czy na tym polega „efektywność” Prezydenta Grzymowicza?

A cóż to za „skokowe zwiększenie nakładów inwestycyjnych”? Równie dobrze można by powiedzieć „skokowa dawka unijnych dotacji” wykorzystana niekoniecznie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców miasta. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do projektu „zintegrowanego transportu”, który nie tylko sparaliżował kompletnie miasto, ale spowodował pewnie „skokowy” wzrost niskich emisji, najbardziej szkodliwych dla zdrowia człowieka. Prezydent Grzymowicz co najwyżej „kompleksowo skomplikował” i nadal komplikuje życie w naszym mieście.

Kto oceniał Prezydenta Grzymowicza?

Firma THINKTANK (TT), reklamująca się jako ośrodek dialogu, analiz i szerzej wymiany myśli, działa od 2009 r. i zajmuje się prowadzeniem badań, publikowaniem (kwartalnik TT poświęcony efektywnemu zarządzaniu, przywództwu i politykom), tworzeniem multimediów i realizowaniem własnych projektów m. in. takich jak np. Globalna firma, Liderzy i wartości czy Miasta Przyszłości.

TT jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, którą założył Paweł Rabiej, filolog z wykształcenia, dziennikarz, założyciel partii Nowoczesna i obecny poseł tej partii w Sejmie. Dołączyła do niego Małgorzata Bonikowska, humanistka, politolog i prezes fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych (CMS). Do 2016 r. Prezesem TT był Paweł Rabiej. Jego następczynią została Małgorzata Bonikowska.

W szerokim zapleczu intelektualnym TT odnaleźć można przedstawicieli nauki, biznesu i kościoła takich jak: Mariusz Grendowicz, ex-prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych i ex-prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych “Lewiatan”, O. Maciej Zięba, medialny duchowny (uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności przez Bronisława Komorowskiego) i wielu innych. W Radzie Strategicznej firmy zasiadał w przeszłości prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Partnerami TT są Konfederacja Lewiatan, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, oraz fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych, której prezesem jest również pani Bonikowska.

Udziałowcami spółki TT są aktualnie poseł Paweł Rabiej i Małgorzata Bonikowska. Tymczasem do niedawna, bo aż do kwietnia tego roku, był jeszcze jeden ważny udziałowiec. Przez cztery ostatnie lata tym trzecim, większościowym udziałowcem TT była spółka giełdowa Black Lion SA. Założona w 1994 r. przez Ministra Przekształceń Własnościowych w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP), w 2015 r. zmieniła nazwę na SOHO Development SA. Jej działalność koncentruje się głównie w obszarze deweloperskim (Soho Factory w Warszawie i Cracovia Property w Krakowie). Akcjonariuszem większościowym samej spółki SOHO Development SA. jest natomiast Superkonstelacja, firma zarejestrowana w Nikozji na Cyprze. Innym jej akcjonariuszem jest Rafał Bauer zasiadający w Radzie Fundacji CSM Małgorzaty Bonikowskiej. W kwietniu tego roku SOHO Development pozbyła się swoich 214 udziałów w spółce TT. Wykupiła je pani Małgorzata Bonikowska.

Centrum Stosunków Międzynarodowych partnerem THINKTANKU

CSM to fundacja zarejestrowana w 1996 r. Jest organizacją pozarządową zajmującą się problemami polityki międzynarodowej, oraz polityką zagraniczną i europejską Polski. Fundatorem i pierwszym prezesem CMS był Janusz Reiter, ambasador Polski w Republice Federalnej Niemiec w latach 1990-1995. Aktualnie prezesem CSM jest Małgorzata Bonikowska. Pani Bonikowska odnajduje się znakomicie w CSM, ponieważ to ona przygotowała i realizowała rządowy Program informowania społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. Była także doradcą rządowym.

W Radzie Fundacji CMS, obok Janusza Reitera, zasiada także Eugeniusz Smolar, brat Aleksandra Smolara z Fundacji Batorego, oraz Rafał Bauer. Ten ostatni był prezesem Zarządu spółki Black Lion SA. (obecnie SOHO Development SA.) w latach 2009-2012 r. Jego kompetencje koncentrują się natomiast na biznesie: restrukturyzacjach (czytaj prywatyzacjach) i transakcjach M&A (przejęcia i wykup firm). Fundacja CSM uczestniczy w większości przedsięwzięć i projektów realizowanych przez TT.

Forum Od-nowa podwykonawcą THINKTANKU

Forum Od-Nowa to „młodsza siostra” TT. Jest to nieformalna grupa, która definiuje swoją misję w taki oto sposób:

Jesteśmy niezależnym think tankiem, który pracuje na rzecz wprowadzania w Polsce zmian systemowych. Czynimy to w imię poprawy sprawności funkcjonowania państwa, a nie realizacji jakiejkolwiek koncepcji politycznej. Wzorując się na sprawdzonych na świecie rozwiązaniach, tworzymy bank pomysłów. Ramami naszego działania są demokracja, trójpodział władzy, samorządność lokalna, społeczeństwo obywatelskie i wolny rynek.

Współzałożycielką Forum Od-nowa jest Agata Dąbska, ściśle związana z TT Małgorzaty Bonikowskiej, gdzie występuje w gronie Rady Ekspertów. Wśród innych członków Forum odnajdujemy takich ludzi jak Krzysztof Herbst, socjolog, działacz społeczny, założyciel wielu organizacji pozarządowych, a prywatnie mąż pani Ireny Herbst, specjalistki od PPP, czy też Justyna Glusman, również związana z TT jako ekspert, a w przeszłości uczestniczka i koordynatorka Prezydenckiego Programu Eksperckiego dla młodych naukowców w Kancelarii Prezydenta Komorowskiego.

Z Forum Od-nowa współpracuje też publicysta Stefan Bratkowski, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, czy też wiceprezes międzynarodowej firmy doradczej Deloitte. Jednym z partnerów Forum Od-nowa jest np. fundacja Projekt Polska, w której działa Adam Szłapka, poseł Nowoczesnej. Nazwiska te gwarantują zapewne „apolityczność” Forum Od-nowa.

Projekt Miasta Przyszłości i jego tajemnice

Projekt Miasta Przyszłości realizowany przez TT pani Bonikowskiej, od podobno pięciu lat, polega na organizacji dorocznej debaty zwanej szumnie Sesją Dialogu z udziałem samorządów i ich interesariuszy, tj. przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i prywatnych, ekspertów, oraz na przyznawaniu dorocznej nagrody Lidera Miasta Przyszłości tym samorządowcom, którzy: okazali się najbardziej efektywni pod względem kompleksowego przywództwa. Podobno w przygotowaniu rankingu grono oceniających bierze pod uwagę kilkadziesiąt kryteriów.

Chcąc zasięgnąć informacji u źródła, zwróciłam się do TT z trzema prostymi pytaniami: o te kilkadziesiąt kryteriów, o definicję „kompleksowego przywództwa” i o listę interesariuszy z Olsztyna, którzy wzięli udział w tzw. okrągłym stole dyskusyjnym. Natychmiast zaczęły się piętrzyć trudności. Okazało się, że spółka TT nie posiada żądanych informacji, bo powierzyła podwykonawstwo tego projektu tzw. partnerom merytorycznym czyli Forum Od-nowa i fundacji CSM. Przekierowano mnie więc, z moimi pytaniami, do pani Agaty Dąbskiej z Forum Od-nowa. Moja wymiana ze znawczynią społeczeństwa obywatelskiego i samorządów nie trwała długo, z powodu niechęci pani Dąbskiej do kontynuowania naszej, jak to określiła: „konwersacji”.

Pani Dąbska oczywiście nie przekazała mi listy kilkudziesięciu kryteriów oceny nagradzanych samorządowców, tylko wymieniła zaledwie trzynaście przykładów. Oto one:

średnie wydatki inwestycyjne per capita, dotacje unijne na oświatę, aktywność obywatelska, saldo migracji, zadłużenie, bezrobocie, wydatki na transport zbiorowy, warunki mieszkaniowe, wydatki na kulturę, poziom bezpieczeństwa, poziom partycypacji, ocena urzędów przez mieszkańców, ocena jakości życia przez mieszkańców, kondycja finansowa, rozwiązania dla biznesu itp.

„Kompleksowe przywództwo” Prezydenta Grzymowicza określiła jako wysokie sumaryczne wskaźniki we wskazanych dziedzinach, a jeśli chodzi o interesariuszy z Olsztyna, to według niej: Wstęp na ”Miasta Przyszłości” był możliwy dla każdego zainteresowanego.

Na nic zdało się moje dopytywanie o pełną listę kilkudziesięciu kryteriów, na nic zdało się pytanie skąd “każdy zainteresowany” mógł wiedzieć o projekcie Miasta Przyszłości, i o możliwości wstępu na imprezę, czy o reklamę tego wydarzenia w ogólnopolskich i lokalnych mediach. Pani Dąbska nie chciała też wyjaśnić na podstawie jakich sondaży czy ankiet oceniano wskaźniki niepoliczalne, jakościowe, takie jak np. ocena urzędów przez mieszkańców, czy ocena jakości życia przez mieszkańców. Najwyraźniej zniecierpliwiona moja dociekliwością i obywatelską postawą, o rozwój której pani Dąbska walczy przecież w różnych organizacjach pozarządowych i w Forum Od-nowa, pani Dąbska odesłała mnie z powrotem do TT.

Ani Konrad Kiljan z TT, ani Agata Dąbska z Forum Od-nowa nie odpowiedzieli na moją ostatnią korespondencję, i nie docenili mojej aktywności obywatelskiej. A przecież to pani Dąbska napisała w swoim raporcie „Samorząd 3.0”, że mieszkańcy muszą mieć dostęp do zestandaryzowanych, zrozumiałych, aktualizowanych i w miarę możliwości jak najbardziej szczegółowych danych o funkcjonowaniu lokalnego samorządu oraz że:

Samorząd musi być transparentny i odpowiedzialny wobec mieszkańców. Podmiotem jest obywatel, który w tym lepszym systemie zostanie wyposażony w wiedzę oraz narzędzia do współdecydowania o sprawach publicznych i zachęcony do udziału w nich.

 Najwyraźniej ta reguła nie odnosi się już do relacji obywatel – organizacja pozarządowa. Dlaczego?

Czemu służy usilna promocja Prezydenta Grzymowicza?

Ośrodków analiz, badań, wymiany myśli, czyli intensywnego i szeroko zakrojonego wpływania na to, co się myśli, i na to, co się dzieje – nie tylko na poziomie samorządów, ale i na poziomie ogólnopolskim – jest w Polsce dużo. Przykład powiązań spółki TT z fundacją CSM i z Forum Od-nowa oraz z innymi, bardziej wpływowymi organizacjami, a także z biznesem prywatnym, pokazuje jak działają tego typu „sieci myśli”, które dawniej nazywałyby się zapewne ośrodkami propagandy.

Widać wyraźnie, że działają w nich ludzie realizujący określony projekt polityczny, chociaż głośno deklarują rzekomą apolityczność i obiektywizm. Widać też, skąd biorą na to środki. Źródłem finansowania ich działalności są środki unijne, dotacje, tzw. granty, środki z funduszy norweskich, czy pieniądze samorządowe. Dzięki temu te propagandowe ośrodki mogą realizować w nieskrępowany sposób swoje cele zniewalania i formatowania ludzkich umysłów ideologicznym bełkotem.

Jak widać na przykładzie TT, finansowanie może pochodzić z powiązań z prywatnym biznesem, nawet z tym ulokowanym w rajach podatkowych. W tym kontekście pojawia się jednak niezwykle ważne pytanie:

jakie moralne prawo mają te organizacje, te osoby publiczne i ci działacze do narzucana społeczeństwu swoich „koncepcji” życia publicznego i swoich projektów zmian funkcjonowania państwa?

Kto uczynił ich „społecznymi autorytetami” wypowiadającymi się w kwestiach jawności, transparentności, dostępu do informacji, „budowania społeczeństwa obywatelskiego” skoro sami uwikłani są w niejasne interesy?

Jednym z celów realizowanych przez te tzw. „opiniotwórcze” ośrodki jest np. wyróżnienie, okazanie szerokiego poparcia dla konkretnej osoby, np. dla swojego kandydata w nadchodzących wyborach samorządowych. Bo czymże innym jak nie wstępem do kampanii wyborczej jest promowanie określonych kandydatów na stanowiska prezydentów miast, głównie kandydatów do reelekcji. Typowym przykładem jest właśnie Prezydent Grzymowicz, „zwycięzca” jak na razie trzech rankingów: Lider Samorządu, Lider Miasta Przyszłości i Perła Samorządu.

Prezydent Grzymowicz został wyróżniony „odgórnie”, bez jakiegokolwiek udziału, czy oceny mieszkańców Olsztyna. Został obdarowany dobrze brzmiącymi tytułami, o których mało kto słyszał, ale nie to jest ważne. Gdyby to miało jakiekolwiek znaczenie, lokalne media sprzyjające Prezydentowi rozpisywałyby się przez wiele dni, zorganizowano by wywiady i konferencje w lokalnych rozgłośniach radiowo-telewizyjnych. Tymczasem Prezydent Grzymowicz pozostaje niezwykle dyskretny w tej materii. Do czasu. Gdy za kilkanaście miesięcy, jako kandydat do reelekcji na stanowisko prezydenta Olsztyna będzie zachwalać swoje osiągnięcia i rzekome sukcesy w zarządzaniu miastem, nie zawaha się wyciągnąć jak z kapelusza wszystkich przyznanych mu teraz nagród i tytułów.

Należy mieć jednak nadzieję, że społeczeństwo Olsztyna nie da się wtedy zwieść po raz kolejny, ani zewnętrznej propagandzie, ani lokalnym apologetom tzw. „sukcesów” Prezydenta Grzymowicza za unijne pieniądze, i odrzuci cyniczne i podstępne wmawianie mieszkańcom, że nie ma innych kandydatów z porównywalnymi do Prezydenta Grzymowicza osiągnięciami.

Nie ulega wątpliwości, że w 170 tysięcznym mieście są ludzie kreatywni, wykształceni, uczciwi, którzy są w stanie nie tylko godnie pełnić urząd Prezydenta Olsztyna, ale także zerwać oplatający miasto swoisty „układ powiązań i wzajemnych zależności”. Należy tylko dać im szansę.

Marianna Hołubowska

Kto promuje Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza? Wkrótce Kongres Regionów 2017 we Wrocławiu. Wśród prelegentów znajdzie się Prezydent Grzymowicz, w otoczeniu ciągle tych samych postaci: Henryka Bochniarz, Agata Dąbska, Krzysztof Herbst, Jerzy Stępień, Jarosław Kuźniar i wiele, wiele innych. Czy będzie kolejna nagroda?

 

 

Włodzimierz Czarzasty
źródło: Facebook
Dziękuję! Tam gdzie było PO, PiS, PSL, SLD, Nowoczesna, Kukiz’15… itd, tam tworzą się sitwy  👿

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *