piątek, 19 lipca, 2024
Życie Olsztyna

Ślubowanie w garnizonie warmińsko-mazurskim

1 czerwca 2017 r. odbyło się ślubowanie policjantów, przyjętych do służby w garnizonie warmińsko-mazurskim. Ceremonię ślubowania zorganizowano w Olsztynie, na sali gimnastycznej przy ulicy Pstrowskiego 3. Na tej, na której ja przez ponad 10 lat biegałem za piłką 😉 

5 kobiet i 15 mężczyzn wypowiedziało następujące słowa roty ślubowania

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Było szefostwo garnizonu, byli zaproszeni goście, były rodziny i przyjaciele składających ślubowanie. I ja tam byłem. Pstryknąłem trochę zdjęć i nakręciłem film. Poniżej prezentuję relację filmową i kilka fotek.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *