Marcin Sieczkowski — były wójt gminy Gietrzwałd, sprząta swoje biurko!

23 kwiet­nia 2017 roku, mieszkań­cy Gminy Gietrzwałd brali udzi­ał w ref­er­en­dum, które miało wykazać, czy postępowanie wój­ta — Marci­na Sieczkowskiego

Czytaj dalej