Polskie podziemie w oczach wroga

6 październi­ka 2017 r. w Olsz­tynie — na zaprosze­nie środowisk nar­o­dowych — pojaw­ił się his­to­ryk, pub­l­i­cys­ta Leszek Żebrows­ki. Zain­tere­sowani mogli

Czytaj dalej

Permisywizm nadinsp. Józefa Gdańskiego — Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

Żebyś­cie nie myśleli, że obrażam gen­er­ała już w tytule tego wpisu, cytu­ję za Wikipedią znacze­nie słowa per­misy­wizm: 

Czytaj dalej

Moja pierwsza przygoda z prawdą, z Katyniem i Winnetou w tle

Gdy zanurzyłem się w otchłań pamię­ci, to wbrew temu czego się mogłem spodziewać, bard­zo szy­bko odnalazłem moją pier­wszą poważną przy­godę

Czytaj dalej