Demonstracja przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Komentuje Marta Kamińska

19 marca 2019 r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyła się rozprawa w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących m.in. zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w kontekście nowych przepisów ustrojowych regulujących wybór sędziów do KRS oraz dotychczasowej jej działalności.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie miał kluczowe znaczenie dla tzw. reformy sądownictwa w Polsce.

W orzeczeniu Trybunału obrońcy statusu sądów sprzed reformy, upatrują nadzieję na przywrócenie w Polsce obowiązywania zasady trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa.

Dzisiaj w wielu miastach w Polsce pod sądami odbyły się demonstracje zwolenników starego układu w sądownictwie.

Także w Olsztynie o 18:00 przed Sądem Rejonowym rozpoczęła się demonstracja obrońców niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 

Ku Prawdzie: Marto, jaka jest Twoja prawda o tym wydarzeniu?

Marta Kamińska:

Spotkaliśmy się, żeby mówić o tak zwanej reformie sądownictwa, o skutkach tej reformy, o dzisiejszej rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o tym jak postępowania dyscyplinarne są wykorzystywane do wywierania nacisku na sędziów, jak jest łamana niezawisłość sędziowska, a także o drugim etapie tej reformy…

W pierwszej sprawie, takiej podstawowej, związanej z dzisiejszą rozprawą przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiadał się sędzia Maciej Wasilewski, przewodniczący regionalnej Iustitii… 

 

 

Sędzia Maciej Wasilewski

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Olsztyńskiego

 

Wojciech Wrzecionkowski

 

Wolne sądy!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *