sobota, 22 czerwca, 2024
InformacjeŻycie Olsztyna

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – 100 milionów zł. do rozdysponowania!

Po raz piąty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdzieli unijne fundusze na projekty z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 28 czerwca 2019 r. Zainteresowani pozyskaniem dotacji mają szansę na udział w szkoleniu 15 maja br.

Do rozdysponowania jest 100 mln zł.

Połowę tego budżetu pochłoną inwestycje, które są realizowane na obszarze miast średnich, miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarcze oraz projektów realizowanych na obszarze wskazanym w ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Do dofinansowania z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie z poddziałania 1.7.2.

O dotacje ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji.

Nabór w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 daje możliwość dofinansowania takich przedsięwzięć, jak:

przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu (celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji),
budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych (skutkująca likwidacją węzłów grupowych),
budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi (w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym)
podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej (mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji).

O wsparcie mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

W związku z ogłoszonym nowym naborem, NFOŚiGW zaprasza na bezpłatne szkolenie, podczas którego omówione zostaną m.in. założenia ogólne i instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, metodyka wyliczenia wskaźników rezultatu oraz szacowania zmniejszenia strat sieci i węzłów, pomoc publiczna, procedury zawierania umów oraz zagadnienia dotyczące części finansowej wniosku o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się 15 maja 2019 r. w NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a).  Zgłaszać należy się do 10 maja za pomocą formularza.

Szczegóły unijnego konkursu.

Sławomir Kmiecik

Rzecznik prasowy NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *