wtorek, 16 lipca, 2024
InformacjeŻycie Olsztyna

Program Sowa – oświetlenie zewnętrzne z budżetem 50 mln. zł.

O dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej będzie można starać się od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r. Celem programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej. 

To drugi nabór (ciągły) w ramach programu priorytetowego Sowa – oświetlenie zewnętrzne, którego budżet wynosi 50 mln zł.

Na preferencyjne pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych) z możliwością częściowego umorzenia (do 10%, ale nie więcej niż 1 mln zł) mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz spółki z większościowym udziałem JST, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego, w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie może być udzielone na inwestycje, polegające na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej.

W szczególności chodzi o:

demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowych;
wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń, a także wysięgników, zapłonników oraz wyeksploatowanych słupów kablowych;
modernizację/przebudowę istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem;
montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego, a ponadto inteligentnego sterowania oświetleniem.
montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”).

Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia.

Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku.

Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Cel tego programu jest zbieżny z zadaniami – nadzorującego NFOŚiGWMinisterstwa Środowiska, które prowadzi działania przyczyniające się do walki ze smogiem.

W pierwszym naborze w ramach programu Sowa (24 maja – 30 października 2018 r.) do NFOŚiGW wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 56 mln zł. Ocena wniosków dobiega końca. Prowadzone są już negocjacje warunków umów o dofinansowanie.

SZCZEGÓŁY II NABORU

Sławomir Kmiecik – rzecznik prasowy NFOŚiGW

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *