środa, 24 kwietnia, 2024
Afera kałłowaZabawy StasiaŻycie Olsztyna

Moja walka o porządek w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Moja walka o porządek w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie nie zaczęła się od Listu otwartego do Jerzego Dziewulskiego. Moja donkiszoteria w tym względzie, trwa… od lat. Z tego się nie wyrasta!

Pierwszemu z moich czytelników, który poda w komentarzu datę: miesiąc i rok, kiedy to wysłałem poniżej zamieszczony wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, prześlę lub wręczę osobiście upominek.

Płytę lub książkę, do wyboru. Obowiązuje zasada – jeden strzał dziennie z jednego adresu.

Warunkiem odebrania nagrody jest zgoda na podanie na moim blogu imienia i nazwiska oraz miejscowości, z której pochodzi laureat.

Dla pracowników i funkcjonariuszy z KWP w Olsztynie, sprawa będzie bardzo prosta.

Jak się domyślacie, po moim wniosku na bazie zapanował idealny porządek, który trwa do dzisiaj 😉

W N I O S E K

Wnoszę o podjęcie działań mających na celu zdyscyplinowanie funkcjonariuszy i pracowników (KWP, KMP, OPP, CBŚ) do przestrzegania przepisów porządkowych dotyczących zasad parkowania pojazdów prywatnych i służbowych na terenie nieruchomości KWP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3.

UZASADNIENIE

Na terenie nieruchomości przy ul. Pstrowskiego 3 parkuje coraz więcej pojazdów służbowych i prywatnych.

Zasady parkowania są jasno określone w Decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji i “Planie ochrony obiektów KWP w Olsztynie przy. ul Pstrowskiego”.

Jednak zasady te są notorycznie łamane przez znaczną grupę funkcjonariuszy i pracowników Policji i CBŚ.

Jak wynika z moich wieloletnich obserwacji, jest to grupa tych samych osób, którzy lekceważą polecenia Komendanta i swoim przykładem dają asumpt do jej powiększania się.

Podstawowe wykroczenia w stosunku do ww. Planu… to:

• parkowanie samochodów prywatnych pod budynkami, w miejscach do tego nieprzystosowanych, co stwarza zagrożenie dla ich bezpieczeństwa (późniejsze roszczenia odszkodowawcze) i blokuje ruch pojazdów służbowych pod magazynami, tu szczególną uwagę należy zwrócić funkcjonariuszom OPP i CBŚ;
• parkowanie pojazdów prywatnych na miejscach wyznaczonych dla interesantów (już o godz. 7,30 wszystkie miejsca dla interesantów są zajęte, nawet w dni wolne, kiedy interesanci nie są przyjmowani miejsca te są zajęte) – co ujemnie wpływa na wizerunek Policji w oczach klientów, którzy rozpaczliwie poszukują miejsca do zaparkowania pojazdu;
• brak obowiązkowych przepustek za szybą parkujących pojazdów, co uniemożliwia szybkie zidentyfikowanie właściciela pojazdu (tu nasuwa się pytanie dlaczego na teren nieruchomości są wpuszczane pojazdy nie posiadające przepustek?, czy musi dojść do „zdarzenia nadzwyczajnego” by ten obowiązek zaczął być respektowany?).

Informuję, że napisałem powyższy wniosek na ponowną prośbę interesantów i pracowników, nie tylko naszego wydziału, aby uporządkować parkowanie pojazdów na terenie przedmiotowej nieruchomości.

Ciągle docierają do mnie pytania: Dlaczego nie wyciąga się konsekwencji w stosunku do osób parkujących pod budynkami, a nie w miejscach do tego wyznaczonych?

Interesanci pytają się mnie: gdzie mają parkować, skoro parking przeznaczony na ten cel jest zajęty?

Działania naszego wydziału i moje osobiste zaangażowanie mające na celu uporządkowanie parkowania pojazdów nie odnoszą właściwego skutku. Są wręcz wyśmiewane.

Interesanci zwracają uwagę, że Policja wymaga od obywateli stosowania się do przepisów RD, a sama nie potrafi zadbać o porządek.

Reasumując: wydaje się, że dopóki Kierownictwo KWP w Olsztynie nie podejmie zdecydowanych działań i decyzji zmierzających do należytego zdyscyplinowania i ukarania nieposłusznych funkcjonariuszy i pracowników – dopóty problematyka ta nie zostanie uporządkowana.

Dla prawdy dodam, że Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Józef Gdański, przy pierwszej nadarzającej się okazji, osobiście pogratulował / podziękował mi, za napisanie tego wniosku. Wtedy jeszcze miał do mnie zaufanie!  😉

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *