sobota, 18 maja, 2024
InformacjeWojskoŻycie Olsztyna

Porozumienie Terytorialsów z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym

16 lutego 2021 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk. Tomaszem Ciechackim oraz Dowódcą 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Mirosławem Brysiem.

Strony w zakresie swoich kompetencji zobowiązują się do współpracy w obszarach planowania i koordynowania działań, wzajemnego informowania o zagrożeniach oraz zapewnienia łączności i wymiany informacji.

Współpraca, o której mowa obejmuje:

  • planowanie i koordynowanie udziału wojsk w przedsięwzięciach z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym dotyczących udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych oraz przeciwdziałania i usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych;
  • organizowanie wspólnych szkoleń;
  • monitorowanie sytuacji bieżącej i wzajemne informowanie o zdarzeniach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania oraz realizacji zadań przez jednostki i instytucje garnizonu;
  • udzielanie merytorycznego wsparcia w sytuacji reagowania na powstałe zagrożenia;
  • wymianę materiałów szkoleniowych oraz doświadczeń z prowadzonych ćwiczeń oraz praktycznego działania w sytuacji zagrożeń.

Współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym przekłada się również na wspólne działanie z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w całym województwie warmińsko-mazurskim, a z którymi realizowane były już takie akcje jak #ZostańŻołnierzem.

Kampania ma na celu zwiększenie liczebności wojska poprzez przedstawienie realiów wojskowej służby przez samych żołnierzy w bezpośrednich rozmowach z zainteresowanymi i zachęcenie do wstąpienia do wojska.

Porozumienie Terytorialsów z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym - fot. 4.WMBOT
Porozumienie Terytorialsów z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym – fot. 4.WMBOT

 

NOWE UŁATWIENIA DLA KANDYDATÓW DO WOT

Decyzją Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, wprowadzono kolejne ułatwienia dla kandydatów do służby wojskowej.

Do tej pory każdy kandydat do terytorialnej służby wojskowej, który miał orzeczoną zdolność fizyczną do pełnienia czynnej służby wojskowej (tzw. kategorię zdrowia), starając się o powołanie do WOT-u musiał przechodzić dodatkową komisję lekarską.

Badania często trwały 3, a nawet 4 dni, co nierzadko kolidowało z pracą zawodową kandydata, wiązało się z koniecznością wygospodarowania wolnego czasu na wizyty w poradniach lekarskich oraz podróż do siedziby wojskowej komisji lekarskiej.

Od końca stycznia obowiązuje nowe rozporządzenie, zgodnie z którym kandydaci do terytorialnej służby wojskowej nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej.

O przydatności do służby będzie decydowała kategoria zdrowia wpisana w książeczkę wojskową!

Bez zmian pozostają regulacje dotyczące konieczności zrobienia badań psychologicznych.

Wszyscy ochotnicy, zarówno ci, którzy nie mają orzeczonej kategorii zdrowia, jak i osoby, które posiadają kat. A, mogą przejść komplet badań (psychologicznych – wszyscy ochotnicy, lekarskich – tylko osoby bez określonej kategorii zdrowia) w wojskowych centrach rekrutacji, które są organizowane przez wojskowe komendy uzupełnień.

 

Paulina Kucińska – Rzecznik Prasowy 4.WMBOT

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *