Nowym vice Tomasza Klimka będzie P.K.! Ku Prawdzie prorokuje!

Zaglądam na stronę internetową Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w nadziei, że wreszcie zobaczę całe kierownictwo Komendy w pełnej krasie.

A tu cią­gle zawód. Jan Markows­ki przez 3 tygod­nie pozosta­je incog­ni­to, to chy­ba nale­ci­ałość z CBŚ?! Niby jego fizys pamię­tam z autop­sji, ale ciekawi mnie, jakie zaszły zmi­any od afery wenty­la­torowej? Posi­wiał? Wyłysi­ał? Trosk nie brakowało!

Teo­re­ty­cznie na miejsce pier­wszego vice wskoczył Arka­diusz Syl­westrzak, i chy­ba tam pozostanie na dłużej. Dlaczego napisałem “teo­re­ty­cznie”? Ponieważ uważam, że Arka­diusz Syl­westrzak nie jest człowiekiem “dobrej zmi­any” spod ręki Tomasza Klim­ka. Pozostanie w kierown­ictwie, gdyż zmi­any kadrowe w policji — na każdym szczeblu — nie mogą być “rewolucyjne”. Na zasadzie: Panu Bogu świeczkę i dia­błu oga­rek 😉

Gdy rok temu zas­tanaw­iałem się, w jakich rejonach szukać zastęp­cy dla logisty­ka Adama Kall, nie miałem wąt­pli­woś­ci, że trze­ba szukać kandy­da­ta — “afer­zys­tę” sprzed lat.

Gdy ter­az się zas­tanaw­iam, kto może być prawdzi­wym pier­wszym vice Tomasza Klim­ka? też nie mam wąt­pli­woś­ci! Wystar­czy prześledz­ić poczy­na­nia kadrowe PiS-u i prze­bieg służ­by Tomasza Klim­ka. Już trochę cza­su od powoła­nia na stanowisko Komen­dan­ta minęło, i czas pode­przeć się… Misiewiczem!

Ścież­ka kari­ery” którą mamiono ambit­nych polic­jan­tów poszła w odstawkę, i ter­az — już bez skrupułów — na stanowiska kierown­icze powołu­je się… swoich. Nowy vice nie może pochodz­ić z KWP w Olsz­tynie, bo tutaj Tomasz Klimek nie miał ani jed­nego “swo­ja­ka”. Wszyscy z kierown­ict­wa KWP wyśmiewa­ją się z “dobrej zmi­any”, i przyjęli postawę wyczeku­jącą. Nie może to być też człowiek z Mrą­gowa. Kto zna to środowisko, to wie dlaczego.

Dla mnie jest oczywiste, uwzględniając w dedukcji pierwsze decyzje kadrowe Tomasza Klimka, tuż po powołaniu, że Misiewicz musi pochodzić z KPP w Ostródzie!

Ponieważ Tomasz Klimek był Komen­dan­tem Powia­towym Policji w Ostródzie w lat­ach 2007–2010, a ja tam pra­cow­ałem w lat­ach 2003–2006, to jestem przeko­nany, że znam oso­biś­cie przyszłego, nowego vice. Żeby była jas­ność. Nie będzie nim z pewnoś­cią obec­ny Komen­dant KPP w Ostródzie Marcin Danows­ki.

Kandy­dat na Misiewicza Tomasza Klim­ka, nie może awan­sować na vice, ze stanowiska Komen­dan­ta Powia­towego Policji! To nie było­by w sty­lu “dobrej zmi­any”. Olsz­tyńs­ki pol­i­cyjny Misiewicz może mieć w życio­rysie — co najwyżej — komen­dan­ta posterunku lub komis­ariatu. Najlepiej żeby w ogóle nie był polic­jan­tem, ale to chy­ba był­by — już ter­az — za duży wał! Dosyć wsty­du PiS najadł się przez min­is­tra — aptekarza 😉

Gdy sięgam pamię­cią do listy funkcjonar­iuszy z Ostródy, których poz­nałem, i których ter­az — po lat­ach — widzi­ałbym w kręgu zain­tere­sowa­nia Tomasza Klim­ka, to na myśl przy­chodzi mi kil­ka nazwisk. Trud­ność wyboru pole­ga na tym, że już minęło 10 lat od chwili, gdy przes­tałem pra­cow­ać w KPP Ostró­da. Nie znam ich późniejszych losów.

Tak czy siak. Nic nie mam do strace­nia. Najwyżej posyp­ię głowę popi­ołem — tu na por­talu — gdy moje przewidy­wa­nia spalą na panew­ce. Dlat­ego zabaw­ię się w Kaszpirowskiego.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie Tomasz Klimek na swojego vice “wybierze” byłego funkcjonariusza z KPP w Ostródzie o inicjałach P.F. lub P.K.! Szczerze? Moim zdecydowanym faworytem jest P.K., który był dowódcą nieetatowej grupy AT w Ostródzie, a później — po przejściu na emeryturę — ściśle współpracował z KPP w Ostródzie prowadząc prywatny biznes. No cóż… tak jak piszę od trzech lat. Policyjna republika kolesiów w pełnej krasie!

 

23 czer­w­ca 2017 r. — Nie trafiłem, i to mnie ogrom­nie cieszy!!! Widać, Jarosław Zielińs­ki tym razem nie dał się zro­bić w balona. Kandy­datu­ra P.K. przepadła w gabi­ne­towych ustal­e­ni­ach. Dosyć Misiewiczów. Spełniła się moja zapowiedź, że jak nie Koszczał, to… były komen­dant (patrz odpowiedź dla Endr­ju). Padło na Braniewo. To tak, jak przy wyborze soł­tysa w Wąchocku 😉 A w Ostródzie ponoć już… roztrząsają obornik… 😉

 

Daniel Kawecki
źródło: Face­book
Dziękuję! Oj tam, oj tam… nic się nie zmienia. Zmieniają się ludzie… nie zmienia się policja i polityka  😆  Ale fakt… garnizon warmińsko-mazurski to “dziadostwo”! To stwierdził w sądzie były dowódca garnizonu generał Józef Gdański!

 

Szymon Klimek
źródło: Face­book
Dziękuję! Ponoć to są właśnie “dobre zmiany”! Klimku? Nie wierzysz w decyzje Klimka?  😆

 

4 thoughts on “Nowym vice Tomasza Klimka będzie P.K.! Ku Prawdzie prorokuje!

 • 23 czerwca 2017 at 16:00
  Permalink

  TAKI z pana pro­rok jak z koziej d… .trąb­ka ;p

  Reply
 • 21 czerwca 2017 at 20:56
  Permalink

  Przykro mi ale jas­nowidzem to Ty nie jesteś. Ale próbuj dalej. Pewnie komen­dant Klimek się przes­traszył Twoich pro­roctw i mianu­je kogoś innego.

  Reply
  • 21 czerwca 2017 at 23:22
   Permalink

   Dzięku­ję! A mi nie jest przykro… bo ja za jas­nowidza się nigdy nie uważałem 😉 Ale Markowskiego przewidzi­ałem praw­ie rok przed mianowaniem. Endr­ju, już wiesz kto będzie? Ja przewidu­ję, że jak nie Koszczał… to będzie jeden z byłych komen­dan­tów… jed­nym słowem… tak czy siak, będzie KOLEŚ, a nie fachowiec 😉

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *