poniedziałek, 11 grudnia, 2023
Życie Olsztyna

Święta Warmia postuluje wykreślenie spalarni z planu!

21 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w części przeznaczonej dla gości na zgłaszanie wniosków do Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, jako trzecia głos zabrała Marianna Hołubowska – Święta Warmia

Marianna Hołubowska:

…w imieniu Stowarzyszenia Święta Warmia jak i własnym… zgłaszam postulat wykreślenia z Wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami komunalnymi budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów zwanej w skrócie spalarnią…

zwracam się z tym postulatem…  w oparciu przede wszystkim o jedną zasadniczą i najważniejszą w naszym mniemaniu przesłankę… brak dostępu do informacji publicznej dotyczącej planowanej inwestycji…

…dwa lata temu składałam wnioski o udostępnienie informacji publicznej do pana Prezydenta miasta Olsztyna… wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wygrałam…

WSA nakazał panu Prezydentowi udzielenie informacji publicznej tymczasem pan Prezydent złożył skargę kasacyjną i dopiero po dwóch latach NSA zajmie się tą sprawą…

temat budowy spalarni w Olsztynie… jest absolutnie nietransparentny… mieszkańcy miasta i województwa nie mają wiedzy na ten temat…

…o braku transparentności świadczy także brak pełnej i wyczerpującej odpowiedzi pana Marszałka Brzezina na moje pismo… z lipca… na pięciu stronach… relacjonujące nasze stanowisko… nasze uwagi dotyczące tej zasadniczej inwestycji dla miasta… do tej pory nie otrzymałam żadnej odpowiedzi… żadnej reakcji…

…ponadto postulujemy wykreślenie tej inwestycji… z powodu nienależytego informowania społeczeństwa o zmianach technologicznych dotyczących spalania w mającej powstać spalarni odpadów innych…

z powodu nieprzeprowadzenia przez pana Prezydenta konsultacji społecznych… z powodu braku akceptacji społecznej dla spalarni odpadów w Olsztynie manifestowanej przez stronę społeczną konsekwentnie od czterech lat i dokumentowanej wieloma pismami…

Odpowiedzi Mariannie Hołubowskiej udzielił Bogdan Meina – Urząd Marszałkowski. Całość na załączonym filmiku.

Brak dostępu do informacji publicznej jest zawsze tam, gdzie załatwia się ciemne interesy. Posiadacz dokumentów wykorzystuje cały arsenał środków prawnych, aby one nie ujrzały światła dziennego. Prawda może pogrzebać każdą inwestycję, która jest planowana wbrew interesowi społecznemu. Czy tak się stanie ze spalarnią odpadów w Olsztynie? Wątpię. Zbyt silna jest olsztyńska republika kolesiów, by radni Sejmiku uwzględnili postulaty stowarzyszenia Święta Warmia. Niestety 👿

 

 

2 komentarze do “Święta Warmia postuluje wykreślenie spalarni z planu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *