Nie zasługuję na to, żeby mnie pozbawić pracy! Dariusz Nikołajuk

21 sty­cz­nia w Sądzie Rejonowym w Olsz­tynie, w IV Wydziale Pra­cy i Ubez­pieczeń Społecznych, SSR Tomasz Bulkows­ki ogłosił wyrok w

Czytaj dalej