Na ile lat więzienia powinien być skazany Adam Kall?

16 października 2016 roku, we wpisie Czekam na moment, kiedy Bronisław Komorowski zostanie Bronisławem K. odkryłem przed Wami swoje “marzenie”. Ja od 28 lutego 2014 roku czułem sercem i umysłem, że jeżeli żyję w kraju prawym i sprawiedliwym, to miejsce Adama Kall jest za kratkami, a nie w formacji stojącej na straży prawa i bezpieczeństwa społeczeństwa! 

Po wyroku Sądu Okrę­gowego w Poz­na­niu, skazu­ją­cym polic­jan­tkę z prewencji Martę Cichocką, za składanie fałszy­wych zez­nań, na półroczny pobyt za kratka­mi w zaw­iesze­niu, i 3-let­ni zakaz wykony­wa­nia zawodu, jestem pewien, że Adam Kall także powinien tam się znaleźć. Pozosta­je kwes­t­ia ustal­e­nia dłu­goś­ci jego poby­tu np. w Bar­czewie.

W spraw­ie, którą olsz­tyńs­ki Sąd Rejonowy umorzył, i której nie mogę w nor­mal­nym try­bie zaskarżyć, miałem zami­ar wnioskować o 2 lata więzienia dla Adama Kall, za pomówie­nie mnie w rapor­cie z 27 lutego 2014 roku. Porównu­jąc szkodę jaką wyrządzili swoi­mi fałszy­wy­mi oskarże­ni­a­mi i zez­na­ni­a­mi, to mi wychodzi, że Adam Kall powinien być skazany na… 500 lat więzienia 😉

Jak to wyliczam? Proste. Oskarżony przez Martę Cichocką, miał zapłacić 100 zł man­datu. Ja, oskarżony przez Adama Kall, poniosłem już stratę w wysokoś­ci — pon­ad 100 tys. zł. Taką kwotę wskaza­łem w sądzie, w pro­jek­cie ugody w spraw­ie karnej o pomówie­nie. Sko­ro moja szko­da jest 1.000 razy więk­sza, to i kara powin­na być… pro­por­cjon­al­na 😉

Oczy­wiś­cie moje powyższe wyliczenia to żart 😉 Nato­mi­ast cała sprawa jest jak najbardziej poważ­na. Wkrótce z Adamem Kall znów spotkam się w sądzie, i będę ponown­ie wnosić o skazanie tego funkcjonar­iusza za fałszy­we oskarże­nia, i za składanie fałszy­wych zez­nań, w proku­raturze i w sądach.

I tu mam zabawę dla Was. Proszę o głosowanie w ankiecie: na ile lat więzienia powinien być skazany Adam Kall? Wasze głosowanie będzie także oceną postawy sędzi Agaty Adam­czewskiej, która uza­sad­ni­a­jąc wyrok skazu­ją­cy polic­jan­tkę na więzie­nie i zakaz upraw­ia­nia zawodu, powiedzi­ała: 

Wszyscy powinniśmy sobie życzyć, żeby osoby wykonujące ten zawód były więc uczciwe, a wszystkie przejawy nieuczciwości powinny być napiętnowane.

Auto­ra naj­ciekawszego komen­tarza do tego wpisu, nagrodzę dobrą książką! Zapraszam do akty­wnoś­ci, tych z Was, którzy nie boją się chodz­ić tylko na tyl­nych łapach 😉 Funkcjonar­iusze i pra­cown­i­cy Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Olsz­tynie, napisz­cie, czy jest trochę lżej odd­y­chać? Czy nie widzi­cie jeszcze żad­nej różni­cy? Jarosław­ie Sztachańs­ki napisz, jak czu­jesz się bez pana? 😉

NA ILE LAT WIĘZIENIA POWINIEN BYĆ SKAZANY ADAM KALL?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *