poniedziałek, 26 lutego, 2024
InformacjePolitykaRozmowy o Ojczyźnie

Powstała nowa partia: ANTYPARTIA! Deklaracja ideowa

Obrady grupy inicjatywnej ANTYPARTII w Gdańsku Jelitkowie 4-5 lipca 2020. Deklaracja ANTYPARTII.

My, zebrani w Gdańsku działacze obywatelskich ugrupowań (m.in. Bezpartyjni i Samorządowcy, Demokracja Bezpośrednia, Jedna Polska, Kongres Nowej Prawicy, Nasze Prawo, Oburzeni, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego – PAFERE,  Uczciwość, Wolni  i Solidarni, Wolni Obywatele), działacze i kandydaci na posłów z ruchu KUKIZ15 z 2015 roku, członkowie komitetów kandydatów na Prezydentów Polski w 2020 roku, nie akceptując obecnie funkcjonującej partiokracji i dążąc do maksymalnego rozszerzenia demokracji bezpośredniej, zdecydowaliśmy się na utworzenia alternatywnej i zjednoczonej  formacji o nazwie ANTYPARTIA.

Zarejestrowanie jej jako partii politycznej traktujemy jedynie jako stworzenie narzędzia, które pozwoli nam uniknąć mającej miejsce w Polsce jawnej dyskryminacji  ruchów obywatelskich oraz stworzyć płaszczyznę do faktycznego udziału w życiu politycznym bezpartyjnych obywateli.

Naszym celem będzie maksymalne ograniczenie podejmowania szkodliwych dla naszego kraju decyzji przez utrzymujący semidemokrację w Polsce establishment partyjny, zmiana absurdalnej ordynacji wyborczej, pozbawiającej obywateli prawa do indywidualnego kandydowania do Sejmu i realnego wpływu na wybór posła, wprowadzenie do naszego systemu możliwości organizacji przez obywateli bezprogowego, wiążącego referendum zarówno ogólnopolskiego jak i lokalnego, prawa do weta obywatelskiego, prowadzącego do referendum ws. odrzucenia już obowiązującej albo wprowadzenia nowej ustawy oraz inicjatywy obywatelskiej, tj.  możliwości zmiany Konstytucji w drodze referendum obywatelskiego – na wzór sprawdzonego i bardzo  dobrze   działającego  systemu  w Szwajcarii.

Wprowadzimy możliwość odwoływania parlamentarzystów w czasie kadencji w drodze referendum, zakaz powoływania do zarządów spółek państwowych i gminnych osób, które kiedykolwiek były członkami jakiejś partii politycznej.

Ograniczymy maksymalnie biurokrację poprzez likwidację niepotrzebnych agencji rządowych, powiatów, dwuwładzy w województwach oraz liczbę parlamentarzystów, którzy swą pracę powinni traktować jako służbę publiczną, pobierając wynagrodzenie w wysokości jedynie średniej krajowej.

Zlikwidujemy dotacje i subwencje państwowe dla partii politycznych.

Uzyskane w wyniku tych oszczędności środki umożliwią znaczące obniżenie podatków. Zniesiemy podatek PIT i CIT i wprowadzimy  podatek  przychodowy, płacony powszechnie również przez korporacje zagraniczne.

Konieczna jest faktyczna reforma wymiaru niesprawiedliwości i wprowadzenie indywidualnej odpowiedzialności finansowej urzędników państwowych i samorządowych za rażąco błędne decyzje.

W celu wyeliminowania patologii w wymiarze niesprawiedliwości wprowadzimy – w okręgach jednomandatowych – równe, powszechne i  bezpośrednie wybory sędziów Sądu Najwyższego oraz prezesów sądów pozostałych szczebli, gdzie kandydować będą mogli wszyscy czynni sędziowie.

Gdańsk – Jelitkowo, 4-5 lipca 2020

Antypartia zwraca się do wszystkich tych, którzy akceptuję te cele i chcieliby aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu naszej rzeczywistości o udział w jej działaniach, także dlatego, iż struktura i sposób organizacji Antypartii zapewniać będą całkowitą autonomię 41 okręgów wyborczych, także w chwili tworzenia list wyborczych w wyniku uczciwych prawyborów w tych okręgach.

Działanie władz centralnych ograniczy się wyłącznie do koordynacji całej operacji na terenie kraju.

Kontakt:  tel. 601 255 849    e-mail:  antypartia@oburzeni.info

 

 

2 komentarze do “Powstała nowa partia: ANTYPARTIA! Deklaracja ideowa

 • Byłbym niewdzięcznikiem bym nie skorzystał z okazji i rozwinął problem lichwy – ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI – bez przedawnienia.

  Tak się składa, że moje doniesienie o ZBRODNI DOSKONAŁEJ – lichwiarskiej wysłane do Prokuratury w Oświęcimiu o Okręgowej w Krakowie zostały z mocy obecnego karykaturalnego prawa stanowionego zamiecione pod dywan, czemu się nie dziwię z powodu karykaturalności prawa stanowionego. Przykładem jest knot legislacyjny zwany Konstytucją z 1997 roku.

  O tym dlaczego prawo stanowione jest karykaturalne, mówił już w kazaniach k. Piotr Skarga w średniowieczu, który mówił tak; „Jeśli prawo stanowione jest sprzeczne z Prawem Bożym (znanym jako naturalne) jest karykaturą sprawiedliwości.”

  Nie da się ukryć, że dzisiejsze prawo stanowione z powodu lichwiarskiej zbrodni zalegalizowanej – takim karykaturalnym „prawem” jest.!
  Dobra Zmiana zadeklarowana przez PiS na katowickiej KONWENCJI w dniach 5-7.2019. nie jest realizowana a wręcz odwrotnie. Szkoda.

  Dodać należy, że na lichwę system pieniędzy nie tworzy ale zmusza do jej płacenia zgodnie z prawem bankowym i w ten sposób powstanie dług, bo można ją zapłacić tylko z nowych pożyczek. W ten sposób ja podczas całego życia – gdy zrobiłem bilans wyprałem bankierom ponad pół miliona fałszywych pieniędzy oraz zapłaciłem ponad 200 000 zł lichwy, którą by system okradania zalegalizowany przez karykaturalne prawo należy zwrócić wszystkim tym, którzy tą lichwę zapłacili, począwszy od 1945 roku, bo wojenny karabin został przez żydów w tym czasie zamieniony na pieniądz (Plam Marschala).

  W rezultacie wojna się nie skończyła, tylko trwa nadal pomiędzy Gojami a Żydami, o czym taktuje wywiad Goja (JW) z Żydem (AF) rabinem. Wystarczy obejrzeć ten radiowy wywiad. Dodać należy, że żyd nigdy nie kłamie, a jeśli kamie, to mówi prawdę.

  Do kuriozum należy inna wypowiedź byłego Pełnomocnika do spraw dialogu z żydami ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, który powiedział, że: „antysemitą nie jest ten, który nie lubi żydów, ale ten, którego żydzi nie lubią” i to jest prawda. Na to powszechne dziadostwo jest jedna rada.

  Piszę tylko do Państwa, bo pisanie do bezmózgowców, czyli Goi nie ma sensu, bo nie zrozumieją. Pełno takich dziś w świecie.
  Na tle tego co Państwo już wiedzą, można powiedzieć, że panaceum na to lichwiarsko/bankowe dziadostwo znane jako lichwiarska ZBRODNIA Przeciwko Ludzkości jest tylko jedna rada; Boży pieniądz wydostany z Kodu Genetycznego DNA, które ma każdy człowiek od urodzenia do śmierci.

  Odkrycie to mówi, że pieniądz z DNA człowieka jest zdeponowany przez Stwórcę w Trzech Osobach na całe życie człowieka i jest nośnikiem chleba. Chodzi tylko o to, by władza uruchomiła Bank Kodów Genetycznych, w którym pieniądze z Kodów DNA będą uruchamiane i przechowywane na zakupy do życia człowieka – to taka paralela do układu krwionośnego człowieka – zarządzanego układem nerwowym jako niedościgniony WZOREM – dla krwi gospodarki jakim jest i ma być nowy pieniądz Boży. To jednak nie jest realizowane przez PiS które się zobowiązało w Konwencji katowickiej którą załączam.

  Wykładu o roli pieniądza w gospodarce dokonał były szwajcarski bankier Fransua de Siebenthal, który prawdopodobnie został zabity za taki afront z lichw, która ZABIJA – podobnie ja niejaki John Kenedy. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Kto wie co mnie czeka gdy nie zostaną odblokowane moje konta.

  By tego było mało, to załączam dorobek Rzecznika Konsumentów i jako nieżyjącego od 2018 Wojciecha Sawickiego przejąłem na jego przedśmiertną prośbę, schedę po nim. Bezprawie kredytowe w załączeniu. Dodatkowo kilka innych załączników. Tematów o których powinniście wiedzieć.

  Z poważaniem husarz

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *