wtorek, 3 października, 2023
InformacjeWojskoŻycie Olsztyna

Kolejna przysięga Terytorialsów z Warmii i Mazur

W najbliższą niedzielę, 24 czerwca, o godzinie 12.00 w Olsztynie słowa roty przysięgi wojskowej wypowie blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będzie to drugie zaprzysiężenie żołnierzy Obrony Terytorialnej na Warmii i Mazurach. Uroczysta przysięga będzie połączona z dodatkowymi atrakcjami dla społeczności lokalnych.

Terytorialsi wypowiedzą słowa przysięgi wojskowej na Placu Solidarności w Olsztynie.

Uroczystość będzie zwieńczeniem szesnastodniowego szkolenia podstawowego, które równolegle prowadzone jest w batalionie lekkiej piechoty w Morągu i w Giżycku.

Składającym przysięgę towarzyszyć będą ich koledzy, którzy od 26 maja br. realizują ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze w Olsztynie i w Giżycku. Przysięgę poprzedzi uroczysta msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, o godzinie 10.00.

W programie uroczystości przewidziana jest defilada pododdziałów 4W-MBOT na Placu Solidarności. Po defiladzie odbędzie się uroczyste złożenie wiązanki pod pomnikiem.

Tuż po uroczystości, Terytorialsi zaprezentują pojazdy i sprzęt, jakim dysponują na co dzień. Będzie okazja, aby porozmawiać o misji i zadaniach WOT, a także skosztować wojskowej grochówki.

Swoje stoiska zaprezentują również: strażacy, policjanci, strażnicy miejscy, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie, Agencja Mienia Wojskowego oraz klasy mundurowe.

Dla kogo WOT?

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to poza Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną oraz Wojskami Specjalnymi – piąty rodzaj sił zbrojnych. WOT jest formacją powszechną i ochotniczą, która jest budowana na najlepszych, polskich tradycjach niepodległościowych.

Każdy w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), kto przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, może zostać żołnierzem obrony terytorialnej.

O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się zarówno kobiety jak i mężczyźni, niepełniący do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści. Mile widziane są zarówno osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie.

WOT jest miejscem dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT jest świetnym balansem pomiędzy życiem rodzinnym, zawodowym i możliwością służby dla Polski.

Dodatkową zaletą Terytorialnej Służby Wojskowej jest wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników. Dla dużej części naszych żołnierzy bardzo istotne jest to, że mogą oni pełnić służbę w pobliżu miejsca zamieszkania.

Na zainteresowanie służbą wpływ mają innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe stosowane w WOT. Nowym podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT.

Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe).

Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn.

Monika Jabłońska – Rzecznik prasowy 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *