Na ile lat więzienia powinien być skazany mł. insp. Adam Kall?

16 październi­ka 2016 roku, we wpisie Czekam na moment, kiedy Bro­nisław Komorows­ki zostanie Bro­nisławem K. odkryłem przed Wami swo­je marze­nie. Ja

Czytaj dalej