Niektórzy Polacy zaczynają myśleć! Jerzy Jaśkowski

Już przed praw­ie 30 laty, orga­nizu­jąc między­nar­o­dowe kon­fer­enc­je Bał­ty­ck­iego Forum Eko­log­icznego, staral­iśmy się anal­i­zować zagroże­nia dla naszego zdrowia, jakie gotu­je

Read more

Działania niepożądane występują częściej po szczepieniu przeciwko…

Lata tresury prowad­zonej przez powszechne, państ­wowe, rzeko­mo bezpłatne ogłu­pi­anie zwane edukacją pub­liczną, robią swo­je wśród lud­noś­ci zamieszku­jącej jeszcze pomiędzy Odrą

Read more

Znów mamy okres straszenia epidemią grypy!

Znów mamy okres, że wszys­tkie media straszą nas epi­demią, zwaną:  gry­pa. Przykład­owo termedia.pl 23.02.2018  poda­ją, że w pier­wszych dni­ach lutego zachorowało w Polsce 243.000

Read more